Bødetakster i forbindelse med corona/COVID-19

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Personer, som ikke efterkommer politiets påbud og anvisninger i forbindelse med corona/COVID-19, bliver straffet med en bøde på 1.500 kroner. Restauranter og butikker får en bøde på 5.000 kroner.

Rigsadvokaten har fastsat vejledende bødetakster for overtrædelse af det midlertidige forbud mod større forsamlinger med videre, som er indført med virkning fra kl. 10 i dag med henblik på at mindske spredning af smitte med COVID-19 (coronavirus) i samfundet.

Det skriver Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Følgende forbud gælder indtil den 30. marts 2020

Regeringen har besluttet, at der fra tirsdag den 18. marts 2020 kl. 10 indføres:

  • Forbud mod arrangementer, begivenheder med videre med flere end 10 personer.
  • Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer med videre.
  • Lukning af storcentre med videre.
  • Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter med videre.
  • Nye krav til butikker, supermarkeder med videre.

Læs også: Forbud mod at flere end 10 personer samles.

For en nærmere beskrivelse af de indførte restriktioner henvises til www.coronasmitte.dk og bekendtgørelse nr. 224 af 18. marts 2020 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Ovenstående regler gælder foreløbigt indtil 30. marts 2020.

Private blive straffet med en bøde på 1.500 kroner

Rigsadvokaten har i dag fastsat følgende vejledende bødetakster for overtrædelse af de indførte forbud og restriktioner (i førstegangstilfælde):

  • Overtrædelse af forbud mod større forsamlinger, jævnfør bekendtgørelsens § 1, stk. 1: Bøde 1.500 kroner.
  • Erhvervsdrivendes manglende overholdelse af lukkekrav for restauranter, butikker, sport- og fritidsfaciliteter med videre, jævnfør bekendtgørelsens § 6, stk. 1: Bøde 5.000 kroner.
  • Erhvervsdrivendes manglende overholdelse af restriktioner for visse lokaler med videre, jævnfør bekendtgørelsens § 7, stk. 1: Bøde 1.500 kroner.

Bødeniveauet vil blive skærpet i gentagelsestilfælde.

Personer, som ikke efterkommer politiets påbud og anvisninger, vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1.500 kroner.

Læs også: Corona: Råd til ældre og personer med kronisk sygdom.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). PM/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.