Benytter din håndværker Byg Garanti-logoet uretmæssigt?

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Mange håndværkere markedsfører sig med et Byg Garanti-logo, selvom de ikke er medlem af Dansk Byggeri. Det har ført til en stigning af politianmeldelser.

Flere byggevirksomheder falder for fristelsen til uretmæssigt at markedsføre sig med et Byg Garanti-logo.

Den ulovlige markedsføring bliver politianmeldt, og Dansk Byggeri advarer forbrugerne mod de useriøse virksomheder. Det skriver Dansk Byggeri.

Kun medlemmer af Dansk Byggeri er omfattet af garantien

Håndværksvirksomheder over hele landet reklamerer med Byg Garantis logo på arbejdstøj, hjemmeside, brevpapir, i annoncer og på firmabiler.

På den måde ved forbrugerne, at deres arbejde er omfattet af garantiordningen Byg Garanti i tilfælde af håndværksmæssige fejl eller mangler ved arbejdet.

Desværre falder nogle virksomheder for fristelsen til uretmæssigt at markedsføre sig med et Byg Garanti-logo. Virksomheder må nemlig kun bruge logoet og på andre måder markedsføre sig med Byg Garanti, hvis de er medlem af Dansk Byggeri.

I 2018 politianmeldte Dansk Byggeri 14 håndværksvirksomheder, som uretmæssigt har reklameret med Byg Garanti. I 2019 har der allerede i årets første syv måneder været 15 politianmeldelser.

»Det er ulovlig markedsføring, og det skaber mistillid til hele byggebranchen. Derfor anmelder vi det til politiet, når vi opdager sådan en sag,« siger direktør i Dansk Byggeri Peter Stenholm i en pressemeddelelse.

Indtil videre er to sager i 2019 blevet afgjort ved retten med bøder på hver 20.000 kroner for ulovlig markedsføring med Byg Garanti, og hos politiet ligger der aktuelt yderligere 40 sager, som venter på en afgørelse.

Nødvendigt at dobbelttjekke medlemskabet af Dansk Byggeri

Hvis man hyrer en håndværker, kan det med andre ord være nødvendigt at dobbelttjekke, om en virksomhed faktisk er medlem af Dansk Byggeri og dermed dækket af Byg Garanti.

Hos Dansk Byggeri opfordrer man forbrugerne til at gå ind på hjemmesiden byggaranti.dk, hvor man kan se, hvilke virksomheder der er omfattet af Byg Garanti.

Det er også muligt at ringe til Byg Garanti på telefon 72 16 00 00 og få oplyst, om en virksomhed er dækket af ordningen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Tiero / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.