Aftale om afvikling af behandlingsefterslæb

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Regeringen givet regionerne håndslag på, at der vil være de nødvendige midler til at komme i mål med behandlingsefterslæbet i sundhedsvæsenet.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Danske Regioner har aftalt en fælles ambition om, at behandlingsefterslæbet i sundhedsvæsenet afvikles i løbet af 2022, så patienterne ikke oplever længere ventetid end normalt.

Regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer, så den ekstraordinære indsats ikke går ud over andre aktiviteter på sundhedsområdet. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen sikrer ressourcerne til regionerne

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om at afvikle behandlingsefterslæbet og normalisere ventetiderne i sundhedsvæsenet.

Nogle patienter i sundhedsvæsenet oplever lige nu en længere ventetid end normalt på deres behandling, fordi dele af den planlagte og ikke-tidskritiske aktivitet i sygehusvæsenet er blevet udskudt på grund af COVID-19 og bemandingsmæssige udfordringer.

Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om ambitionen om, at efterslæbet afvikles i løbet af 2022. Samtidig er parterne opmærksomme på, at der kan være særlige omstændigheder eller forhold på enkelte områder.

Regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer til regionerne, så den ekstraordinære indsats med afvikling af behandlingsefterslæbet ikke går ud over andre områder og aktiviteter på sundhedsområdet i 2022.

Det vil blandt andet omfatte indsatser som merarbejdsbetaling for ekstraaktivitet og afvikling af aktiviteter på private sygehuse. Der vil også blive set mod et samarbejde med Sundhed Danmark om at gøre mest mulig brug af den private kapacitet under hensyntagen til, at bemandingen på de offentlige sygehuse ikke bliver udhulet.

Fælles ambition om at afvikle behandlingsefterslæb

»Bag en udskudt operation er der et menneske, hvis livskvalitet afhænger af behandling. Uanset om behandlingen er tidskritisk eller ej. Med vores aftale sætter vi en fælles ambition om at afvikle behandlingsefterslæbet inden udgangen af 2022,« siger Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og fortsætter:

»Afviklingen vil vi følge helt tæt sammen med Danske Regioner. Der er fortsat et øget pres på vores sundhedsvæsen med covid-indlæggelser, og det her er en stor opgave for medarbejderne, som samtidig fortsat varetager de mange andre opgaver i sundhedsvæsnet. Derfor har regeringen givet regionerne håndslag på, at der vil være de nødvendige midler til at komme i mål.«

»Vi vil i regionerne gøre alt, hvad vi kan for hurtigt at behandle de mange mennesker, der har måttet vente tålmodigt under pandemien,« tilføjer Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, og fortsætter:

»Men det bliver bestemt ikke nogen nem opgave. På hospitalerne er man mange steder underdrejet af flere års corona-pres, træthed efter sygeplejerskestrejke og stor smittespredning blandt medarbejderne. Derfor er det også afgørende for mig og for regionerne, at medarbejderne kan se sig selv i det, der skal ske, herunder i vilkårene for at bidrage til at nedbringe ventelisterne.«

Aktiviteten på det akutte område har været opretholdt

Sundhedsvæsenet har opretholdt aktiviteten på det akutte område og udført behandlinger af tidskritisk karakter på det planlagte område.

I afviklingen af behandlingsefterslæbet vil den øvrige indsats i sygehusvæsenet, herunder den akutte og livstruende indsats, fortsætte som nu, så patienter med for eksempel livstruende forhold får behandling i tide.

Sundhedsministeren, regionsformænd for alle regioner og Danske Regioner vil løbende drøfte status på afviklingen af behandlingsefterslæbet blandt andet med afsæt i en skriftlig status hvert kvartal fra regionerne. Her vil behandlingen af patienter med blandt andet kræft og hjerteproblemer også blive fulgt. Der nedsættes samtidig en task force, som drøfter status månedligt.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.