Ægtefællemodregningen afskaffes til nytår

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Til næste år skal du ikke have lommepenge af ægtefællen eller samleveren, hvis du er på social pension.

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, som afskaffer modregning i folkepension, seniorpension og førtidspension på grund af en partners arbejdsindkomst. Det skønnes at gavne 100.000 borgere. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked

Fra næste år skal det være slut med modregning i social pension på grund af ægtefælle og samlevers arbejdsindtægt. Et flertal i Folketinget indgik den 21. januar 2021 aftalen om “Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked”, og allerede nu kan der tages næste skridt i retningen af at komme i mål med den del af aftalen, som vedrører afskaffelse af modregning som følge af en partners arbejdsindtægt.

Lovforslaget er i går sendt i høring med høringsfrist den 21. marts, og forventes allerede at kunne træde i kraft den 1. januar 2023.

I aftalen blev det også besluttet at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt. Den del vil blive fremsat i et selvstændigt lovforslag senere på året.

Omkring 130.000 borgere skønnes at blive omfattet af de to nye modregningsforslag. Det drejer sig både om folkepensionister, som vil blive modregnet i deres folkepension, fordi de selv arbejder, samt folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister, som vil blive modregnet i deres folkepension, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder.

Det skønnes, at cirka 50.000 folkepensionister vil blive modregnet i deres folkepension, fordi de selv arbejder, og at cirka 100.000 folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister vil bliver trukket i pensionen, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder. Når der tages højde for overlap i persongruppen, skønnes det, at i alt omkring 130.000 pensionister stilles bedre med forslagene.

»Det er en aftale, som jeg er utrolig stolt over. Derfor glæder det mig meget, at vi nu på trods af blå bloks drillerier er klar til at tage næste skridt, så vi kan føre aftalen ud i livet,« siger Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:

»Jeg er rigtig glad for, at vi får afskaffet modregningen i ægtefælle og samlevers arbejdsindkomst. Det giver rigtig god mening at få den fjernet – især i en tid med mangel på arbejdskraft. Nu bliver der et endnu større incitament til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Megaflopp / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.