Advarsel mod sundhedsskadelig maling fra Biltema

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Forbrugere, som har købt “Spærremaling, hvid” og “Lakmaling, hvid blank” i Biltema, opfordres til ikke at anvende produkterne.

Miljøstyrelsen stopper salg af to sundhedsskadelige malingprodukter og opfordrer forbrugere ikke at anvende dem eller sørge for ekstra grundig udluftning, hvis man har anvendt produkterne inden for den sidste måned. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Afgasser 2-Ethylhexansyre i for høje koncentrationer

Forbrugere, som har købt produkterne “Spærremaling, hvid” og “Lakmaling, hvid blank” i Biltema, opfordres til ikke at anvende produkterne eller alternativt, hvis de allerede er anvendt, at foretage grundig udluftning.

Produkterne har vist sig at afgasse stoffet 2-Ethylhexansyre i for høje koncentrationer helt op til 28 dage efter anvendelse af produkterne. Stoffet kan have fosterbeskadigende effekter hos gravide.

Miljøstyrelsen har undersøgt produkterne i et større forbrugerprojekt, som er en opfølgning på et projekt, der blev offentliggjort i 2018.

Formålet med den nye undersøgelse har været at få endnu bedre viden om produkternes afgasning af flygtige organiske forbindelser samt et større overblik over lignende produkter. Projektet forventes at blive offentliggjort inden for de nærmeste uger.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen har på baggrund af analyseresultaterne og eksponeringsrisikoen for forbrugerne, påbudt virksomheden at tilbagetrække produkterne fra markedet, senest den 27. marts 2020.

Gode råd til at undgå kemiske dampe ved gør-det-selv

Flere gør-det-selv produkter afgasser kemi, og det er stoffer, der kan skade dig, hvis du ikke beskytter dig ordentligt under og efter arbejdet.

Tjek derfor altid etiketten, tag et åndedrætsværn på og luft godt ud, når du arbejder med blandt andet opløsningsmiddel baserede produkter.

Du bør altid:

  • Bruge åndedrætsværn, når du anvender opløsningsmiddelbaserede produkter.
  • Bruge så vidt muligt vandbaserede produkter og produkter, som er indeklimatestede.
  • Lufte grundigt ud under og efter arbejdet – helst i flere dage efter arbejdet er blevet udført.

Læs om gør-det-selv på: Miljøstyrelsen (mst.dk).

Øverst: Pressefoto. (Foto: Miljøstyrelsen). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.