Årsrapport: DSB tjener stadig penge – men er udfordret

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – DSB roser sig med stabil kundetilfredshed trods udfordringer med sporarbejder og togmateriel. Samtidig falder antallet af togrejsende over Storebælt.

Høj punktlighed for S-tog i 2018, mens punktligheden for Fjern- & Regionaltog var udfordret af de mange arbejder på infrastrukturen og aldrende togmateriel. Stabil kundetilfredshed trods udfordringer med sporarbejder og togmateriel. Sådan indleder DSB sin årsrapport.

Kunder skal altid kunne tage sikkerheden for givet

DSB’s årsrapport starter med at takke togets personale, de tilstedeværende redningsfolk og hele beredskabet for den indsats, der blev gjort under og efter ulykken på Storebæltsbroen. Samtidig udtrykker DSB medfølelse over for passagererne og de efterladte. Men DSB fastholder, at danske tog er blandt de sikreste i verden.

»Danmark regnes internationalt for et af de sikreste lande i verden, når det kommer til togdrift. Det ændrer ulykken den 2. januar ikke på. Vores kunder skal kunne tage sikkerhed for givet – det må vi aldrig,« siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

DSB er parat til at tage kampen op med busser og biler

DSB opnåede i 2018 et resultat før skat på 568 millioner kroner mod 274 millioner kroner i 2017. Korrigeret for poster af engangskarakter udgør resultatet 247 millioner kroner, hvilket er 301 millioner kroner lavere end i 2017.

DSB forklarer, at de har haft stigende omkostninger på 137 millioner kroner til erstatningskørsel i forbindelse med sporarbejder, ligesom passageromsætningen er faldet med 93 millioner kroner.

»Det er et DSB i god økonomisk form, der er parat til at tage kampen op med busser og biler om markedsandele. Vi skal derigennem yde vores bidrag til mindre trængsel og en mere klimavenlig transport,« forklarer Flemming Jensen.

Antallet af rejsende over Storebælt faldt med 5 procent

Der blev foretaget 186,7 millioner rejser med DSB i Danmark i 2018, hvilket er et fald på 1,1 millioner rejser i forhold til 2017. Det samlede fald er sammensat af en stigning i rejser med Fjern- & Regionaltog med 0,4 millioner rejser, mens S-tog har mistet 1,5 millioner rejser.

Nedgangen i antallet af S-tog-rejser skyldes hovedsageligt store sporarbejder. Dertil kommer, at antallet af rejser over Storebælt er faldet med 5 procent.

Tilbagegangen i trafikken over Storebælt skyldes en skærpet konkurrencesituation, hvor især biltrafikken vinder markedsandele. Endvidere har nedsættelsen af broafgiften over Storebælt i 2018 øget konkurrencepresset på toget yderligere. Også bustrafikken mellem landsdelene vokser.

Kunderne blev en lille bitte smule mere tilfredse i 2018

Kundetilfredsheden for året ligger samlet set på 8,0 (på en skala fra 0-10), hvilket er en stigning i forhold til 2017, hvor resultatet var 7,9.

Punktlighed for Fjern- & Regionaltog er udfordret af de mange arbejder på infrastrukturen og aldrende togmateriel. Punktligheden landede på 79,2 procent og ligger dermed under kontraktmålet på 82,9 procent. Der har blandt andet været problemer med spor og signaler samt aldrende togmateriel.

Læs den fulde årsrapport på: dsb.dk.

Øverst: DSB-tog. (Foto: Jens Hasse / Chili Foto / DSB). /rk

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.