850 mænd er aktive i kvindehadske internetfora

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Omkring 850 nordiske unge mænd er aktive i kvindehadske internetfora. Nogle er sure over, at de ikke får sex, og andre mener, at børn af enlige kvinder bliver kriminelle.

Ny kortlægning af nordiske mænds tilhørsforhold til kvindehadske internetfælleskaber viser, at omkring 850 nordiske unge mænd er aktive i kvindehadske internetfora.

Rapporten peger på, at fællesskabernes nedsættende sprog og synet på kvinder flytter over på gængse sociale platforme.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Flere af brugerne vil handle fysisk på deres holdninger

Den nordiske rapport “The Angry Internet” har på baggrund af over 100.000 kvindehadske posts og kommentarer på internetfællesskaber såsom 4chan, 8chan og Reddit analyseret kvindehadske fællesskaber i Norden.

Rapporten fra Center for Digital Pædagogik viser, at der er internetfora, som samler unge nordiske mænd i broderskaber, der opildner til had mod kvinder og ligestilling.

Rapporten finder ingen indikationer på, at en eller flere af de nordiske brugere vil handle fysisk på deres holdninger, som der har været eksempler på i andre lande.

»Rapporten giver ny og vigtig viden om, hvordan kvindehad findes i forskellige former på nettet. Den viser, hvordan nogle unge mænd sætter sig selv i opposition til samfundet og samler sig om værdisæt og normer, som er i direkte modstrid med ligestilling og kvinders rettigheder, der er helt centralt for vores samfund,« siger beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

Kvinders rettigheder ses som en trussel mod samfundet

Rapporten beskriver forskellige grupper. Der er for eksempel de såkaldte INCEL – altså ufrivilligt cølibate – som mødes om en fælles forståelse af, at kvinder har frataget dem deres ret som mænd til sex.

Det kan være de såkaldte MRA (Mens Rights Activists), som anser kvinders rettigheder/feminisme som en direkte trussel mod samfundet, der skal bekæmpes.

Flere af de nordiske brugere citeres i rapporten for at påpege, at for eksempel enlige kvinders børn bliver kriminelle:

»At lade en enlig kvinde opdrage børn gør det KUN værre for barnet, kvinder er lorteledere,« lyder et citat fra en bruger, der efterfølgende konkluderer:

»Et samfund, hvor mænd ikke har lov til at kontrollere sit ringere modstykke – en kvinde, bliver lort.«

Indledningsvist søger de unge mænd fællesskab og sammenhold

Rapporten påpeger, at de unge mænd til at begynde med søger fællesskaberne, fordi de er sårbare og ensomme.

Men for at blive en del af broderskabet påtager de sig de kvindefjendske holdninger og værdier, fordi sammenholdet vejer tungere end holdningen.

»I løbet af projektet har vi mødt mange unge mænd, som har prøvet at sætte ord på en voldsom vrede, men som er endt med at tale om deres sårbarhed. Mænd, der har skabt deres egne modkulturer, fordi de har følt sig langt uden for de arenaer, de kunne se alle andre passe ind i,« siger Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik og (med)forfatter til “The Angry Internet”, og fortsætter:

»De finder sammen om at være “imod” det fællesskab, de oplever at blive holdt udenfor. For mænd er det ofte svært at være sårbare – det bliver set som svaghed – så mange af dem oversatte sårbarheden til en ekstrem fjendtlighed, som kan blive en trussel for ligestillingen, demokratiet og især mændenes egen trivsel.«

Det hadefulde sprog kan brede sig til hverdagssproget

Rapporten peger på, at det hadefulde og nedladende sprog kan brede sig til hverdagssproget på de sociale medier.

»Det er et demokratisk problem, hvis særligt kvinder udsættes for had og derfor trækker sig fra for eksempel offentlige diskussioner, eller hvis der sker en opblomstring af kvindehadske normer i samfundet,« siger Peter Hummelgaar og fortsætter:

»På baggrund af den nye viden fra rapporten arrangerer vi næste år en international konference for fagpersoner, så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst muligt kommer udfordringen til livs, så alle – uanset køn – kan deltage frit i den offentlige debat.«

Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Nordisk Ministerråd som led i det danske formandskab 2020.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Khosrork / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.