62 procent af toldindtægterne kom fra Kina

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Zand.News – Told på varer fra Kina udgør den største andel af Danmarks toldindtægter. I 2020 udgjorde told på kinesiske varer cirka 1,9 milliarder kroner. Der er primært tale om kinesiske tekstilvarer, altså tøj og lignende.

I 2020 opkrævede Toldstyrelsen 3,1 milliarder kroner i told. En ny opgørelse viser, at told på kinesiske varer udgjorde over halvdelen af toldindtægterne. Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det samlede beløb ligger på niveau med 2019

Når varer kommer til Danmark fra et land uden for EU, skal der betales told. Alt efter hvilken vare, der er tale om, og hvor den kommer fra, opkræver Toldstyrelsen told beregnet ud fra værdi, vægt eller mængde.

En ny opgørelse fra Toldstyrelsen viser, at der i 2020 blev opkrævet told for cirka 3,1 milliarder kroner.

»Jeg hæfter mig ved, at det samlede beløb ligger på niveau med 2019 på trods af de ændringer i verdenshandlen, som corona-pandemien har resulteret i,« siger Peter Bürgel Nielsen, der er Toldstyrelsens handelsdirektør.

I lighed med tidligere år udgjorde told på varer fra Kina den største andel af Danmarks toldindtægter i 2020. I alt udgjorde told på kinesiske varer cirka 1,9 milliarder kroner, hvilket svarer til 62 procent af den samlede toldindtægt i 2020. Tekstilvarer stod for lidt mere end halvdelen af den opkrævede told på kinesiske varer.

Indtægterne fra toldopkrævningen er med til at finansiere EU’s løbende indsats for at holde farlige og ulovlige varer ude, og samtidig er told et vigtigt handelspolitisk værktøj til at beskytte danske og europæiske virksomheders konkurrenceevne og beskytte dem mod unfair konkurrence.

Danmark er med i EU’s toldunion, hvor toldsatserne er fælles på tværs af medlemsstaterne, og der er ikke told på varer, der handles mellem EU-landene.

Læs mere om Toldstyrelsens indtægter på: toldst.dk (pdf).

Øverst: Genrefoto. (Foto: kzenon / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.