Regionsrådet vedtager 8-punktsplan for kræftområdet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Zand.News – Borgerne i Region Sjælland kommer senere til lægen med symptomer på kræft, end borgere i andre regioner. Derfor er patienterne tit er mere syge og dermed sværere at helbrede. Det vil regionsrådet lave om på.

Tegn på kræft skal opdages tidligere, og patienterne skal hurtigere i behandling. En behandling, der i højere grad skal passe præcist til den enkelte patient. Det er en del af en ny 8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Skal blive bedre til at opdage, undersøge og behandle

Regionsrådet har netop vedtaget en plan med otte punkter i kampen mod kræften.

»Vi har nu en samlet kræftplan, der ser på hele patientens forløb gennem en kræftsygdom. Planen skal munde ud i, at patienterne skal hurtigere gennem kræftpakkerne. Alle skal derfor arbejde sammen om, at vi skal blive bedre og hurtigere til at opdage, undersøge og behandle kræft,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Det betyder, at der skal tages tidligt fat. Borgerne skal opfordres til at gå til læge, hvis de oplever kendte tegn på kræft, og til at tage imod tilbuddene om screeninger for kræft.

Borgerne i Region Sjælland kommer senere til lægen med symptomer, end borgere i andre regioner. Det betyder, at patienterne tit er mere syge og dermed sværere at helbrede.

»Vi skal også bekæmpe uligheden i kræft-overlevelsen, hvor forskningen viser en klar forskel på de kortuddannede og de veluddannede. Alle kræftpatienter skal have lige gode muligheder for at overleve deres sygdom. Det skal blandt andet ske ved at målrette behandlingen til den enkelte patient. Jeg ser et stort potentiale i udviklingen af det, man kalder “personlig medicin”,« siger Heino Knudsen.

Der skal også øget fokus på senfølger og palliation, som er den lindrende behandling af døende.

Ekstra millioner skal styrke kræftområdet allerede i 2021

De første skridt kan tages allerede i efteråret. Regionsrådet har samtidigt prioriteret op til 10 ekstra millioner kroner til at styrke kræftområdet i 2021.

»Den største udfordring, vi har, er desværre mangel på speciallæger og andre nøglepersoner. Her er intet quick-fix, da det gælder overalt i landet. Men det skal ikke forhindre os i at stile højt, og vi stopper ikke, før vi er i mål,« siger Heino Knudsen.

8-punktsplan for kræftområdet er en dynamisk plan, hvor indsatserne konkretiseres og udvikles løbende, og nye kan komme til.

De otte punkter i planen for kræftområdet i Region Sjælland:

  • Målopfyldelse på kræftpakker skal forbedres
  • Patientrettigheder om maksimale ventetider på kræftområdet skal overholdes
  • Borgerne skal opfordres til at gå tidligere til læge, hvis de oplever symptomer
  • Screeningsinterval ved screening for brystkræft skal overholdes
  • Der skal være højere deltagelse i screeningsprogrammer
  • Social ulighed i kræftoverlevelse skal mindskes
  • Senfølger og palliation på kræftområdet skal have særligt fokus
  • Personlig Medicin udvikles og implementeres.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.