4 millioner til cykelparkeringen ved Slagelse Station

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Der er afsat 50 millioner på finansloven til at fremme cyklisme i forbindelse med kollektiv transport. Knap 4 millioner kroner går til cykelparkeringen ved Slagelse Station.

Der blev på finansloven for 2020 afsat 50 millioner i en pulje til at fremme cyklisme i forbindelse med kollektiv transport.

30 cykelprojekter i hele landet har fået tildelt penge fra puljen til finansiering af cykelparkering, herunder cykelparkeringen ved Slagelse Station. Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Vigtigt med medvind til grønne transportformer

Det skal være nemmere at tage cyklen til og fra kollektiv transport. Det er målet med midlerne fra Puljen til fremme af cykling i forbindelse med kollektiv trafik, som regeringen og partierne bag finansloven 2020 (RV, SF, EL og ALT) nu udmønter.

»Det er vigtigt for os at give de grønne transportformer medvind, og i den sammenhæng er det væsentligt at kunne komme nemt til og fra trafikknudepunkterne på cykel, og det er selvfølgelig nødvendigt, at der er parkeringspladser til cyklerne. Midlerne fra cykelpuljen vil være med til at etablere cykelparkeringspladser ved flere trafikknudepunkter,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Forbedring og kapacitetsforøgelse af cykelparkering

Der var ansøgningsfrist til puljen i august, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har behandlet ansøgningerne. Styrelsen har modtaget 33 ansøgninger om i alt cirka 28,4 millioner kroner.

Tre projekter lever indledningsvis ikke op til kravene for at få del i puljemidlerne, og derfor udmøntes der tilskud for i alt 26,3 millioner kroner til 30 cykelparkeringsprojekter.

Et af projekterne er forbedring og kapacitetsforøgelse af cykelparkeringen ved Slagelse Station, som får 3.957.505 kroner.

For at få del i midlerne i puljen, er det et krav, at ansøgeren er med til at finansiere projekterne.

De tre projekter, der ikke har levet op til kravene, får mulighed for at supplere deres ansøgningsmateriale og efterfølgende få midler fra puljen. Samtidig skal det undersøges, hvorvidt de resterende midler i puljen kan overflyttes til andre cykelprojekter.

Øverst: Slagelse Station. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.