Faktatjek, presseskik og rettelser i tidligere artikler

Slagelse.News ønsker åbenhed om den redaktionelle tilgang til faktatjek, god presseskik og eventuelle tilføjelser og rettelser i tidligere artikler.

Den redaktionelle tilgang til faktatjek og god presseskik

Vi ønsker at formidle information og at give overblik og indsigt samt i visse tilfælde hurtige nyhedsopdateringer.

Vores målsætning er at levere korrekte og præcise nyheder. Derfor bestræber vi os på at undgå fejl, herunder misforståelser, vildledning og misinformation. Vi retter altid fejl så hurtigt som muligt, og eventuelle rettelser vil fremgå af de enkelte artikler.

Vi oplyser, når vi har vores oplysninger fra pressemeddelelser, nyhedsbreve og døgnrapporter, herunder officielle opslag på sociale medier. Det samme gør sig gældende, når vi har personlige tilkendegivelser fra offentlige opslag og kommentarer på sociale medier.

Samtidig linker vi tilbage til rapporter, undersøgelser og referater, når det er muligt, hvis det er relevant for hovedbudskabet.

Det skal tydeligt fremgå af nyhedsopdateringer, hvor der indgår konflikter eller interessemodsætninger, hvem der mener hvad, hvis der kun er én kilde.

Anonyme kilder må kun anvendes, hvis sagen har tilstrækkelig offentlig relevans. Disse anonyme kilder må ikke fremstå, som de er verificerede, hvis de ikke er verificerede.

Vi er tilmeldt Pressenævnet (og Datatilsynet) og følger dermed “Vejledning om god presseskik“.

Her står følgende om faktatjek og korrekte meddelelser:

  • Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.
  • Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.
  • Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare.
  • Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Dette gælder i særlig grad krænkende eller skadelige udsagn.
  • Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer.
  • Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler.
  • Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

Læs også: Om Slagelse.News (Slagelse Media).

Redaktionelle tilføjelser og rettelser i tidligere artikler

Vi retter eventuelle meningsforstyrrende, sproglige og grammatiske fejl, hvis vi bliver opmærksomme på dem, efter vi har udgivet en artikel.

Vi retter også faktuelle fejl i en artikel, når vi opdager dem, og det vil fremgå i en rød boks, hvad der er rettet, hvis der er tale om væsentlige rettelser.

Vi kan tilføje nye oplysninger, som er væsentlige for sagen, hvis vi får disse oplysninger kort efter, at vi har udgivet artiklen. Det vil også fremgå i en rød boks.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Kenishirotie / iStock).