Væltet varebil på Storebælt får erstatningskrav

Korsor.News – Sagen med en væltet varebil på Storebæltsbroen er nu afsluttet, og vognmanden er blevet gjort erstatningsansvarlig for alle Sund & Bælts udgifter.

Det kan have konsekvenser, hvis man ikke vurderer, om det er forsvarligt at passere Storebæltsbroen, inden man kører over forbindelsen. Det mærker en vognmand, hvis chauffør krydsede Storebæltsbroen den 22. december 2023. I kølvandet på uheldet, der lammede juletrafikken i flere timer, valgte Sund & Bælt at igangsætte en erstatningssag på baggrund af de omkostninger, der var i forbindelse med den væltede varebil. Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Kunne have fået alvorlige konsekvenser

Sagen er nu afsluttet, og vognmanden er blevet gjort erstatningsansvarlig for alle Sund & Bælts udgifter. I alt skal vognmanden betale lidt over 34.000 kroner, hvilket blandt andet dækker udgifter til bjærgning af køretøjet og ekstra mandskabstimer. Selvom beløbet ikke lyder af meget, er sagen vigtig af flere årsager, fortæller Søren Ulrik Hillersborg, der er driftsdirektør i Sund & Bælt.

»Det er vigtigt for os at sende et signal om, at det er chaufførens eget ansvar at vurdere, om det er forsvarligt at køre ud på forbindelsen, når der er kraftig blæst. Det handler i sidste ende om vores alle sammens sikkerhed,« lyder det fra driftsdirektøren.

I den konkrete sag kom ingen mennesker til skade, men virkeligheden kunne meget vel have set helt anderledes ud.

»Vi kunne have stået i en situation, hvor uheldet havde haft alvorlige, menneskelige konsekvenser. Derudover lammede det samtidig trafikken i flere timer på en af årets travleste rejsedage. Situationen kunne måske have været undgået,« fortæller han.

Det er altid op til den enkelte chauffør at vurdere, om det er forsvarligt at køre over Storebælt. Særligt når det blæser, skal chaufføren tænke sig godt om inden turen.

Lempede regler kræver særlig opmærksomhed

I 2021 blev der indført et forbud for vindfølsomme køretøjer for at passere Storebæltsbroen, når det blæser kraftigt. I november 2023 opdaterede Sund & Bælt reglerne, så tung trafik over 2,5 tons. nu kan passere broen, når det blæser. Dog er det altid chaufføren ansvar at vurdere, om det er forsvarligt at passere broen.

Ændringerne skete på baggrund af en række analyser og beregninger af vindforholdene samt en opsætning af lokal vindafskærmning ved pyloner og ankerblokke på Østbroen. Forbuddet er nu rettet mod påhængskøretøjer op til 2,5 tons, det vil sige fortrinsvis mindre trailere og campingvogne. Det stiller dog store krav til efterlevelsen af hastighedsrestriktionerne på forbindelsen.

Sund & Bælt oplever også, at der i betalingsanlægget løbende opstår farlige situationer, hvor bommene bliver påkørt og knækker, fordi der enten køres for stærkt eller der ikke er opmærksomhed på lyssignalerne. Derfor opkræver Sund & Bælt også penge for de skader, der skyldes uforsvarlig kørsel i betalingsanlægget.

Øverst: Storebæltsbroen. (Foto: Sund & Bælt). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/8n1a