Snart er Slagelse blandt de sidste handelsbyer

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

LEDER – Måske vil der kun være fire handelsbyer tilbage i regionen i 2030, hvis 50 procent af handlen kommer til at foregår på nettet. Heldigvis er Slagelse By med på listen, men Korsør og Skælskør er ikke med. Spørgsmålet er, hvorvidt Slagelse Kommune og byrådet har fokus på fremtidens detailhandel.

Tre fjerdedele af alle danske byer risikerer at miste deres brede butiksliv inden 2030. Det sker, hvis halvdelen af vores forbrug flytter til nettet. Scenarierne er forudset i samarbejde med organisationer som Foreningen af Dansk Internethandel (FDIH), Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og CBS. Det skriver Politiken.

Mange byer glemmer detailhandlen i sin strategi

“Vi har svært ved at se, at noget afgørende kan ændre på den proces. Der kan være lokale ildsjæle, der gør, at en by kan holde stand i længere tid, men hele den måde, vi handler på, hvor vi kigger længere end hen om hjørnet, gør udviklingen meget svær at vende,” siger direktør for Institut for Centerplanlægning (ICP), Per Nyborg, til Politiken.

Sidste år brugte vi for første gang flere penge på sko, tøj og smykker online end i fysiske butikker. Dertil kommer, at næsten halvdelen skete i udenlandske webbutikker.

“Jeg synes, mange små byer gør for lidt. Vi ser rigtig mange erhvervsstrategier, der kun handler om industri og produktion, men ikke mange tanker om, hvordan detailhandlen skal være,” siger chefkonsulent i Dansk Erhverv, Per Thye Rasmussen,” til Politiken.

ICP forudser, at mindst 30 procent af handlen vil være flyttet over på internettet i 2030, men i værste tilfælde vil 50 procent af handlen foregå på nettet.

Det kan blive hele 13 regionale handelsbyer, som forsvinder fra kortet, og dermed er der kun Holbæk, Ringsted, Næstved og Slagelse By tilbage. Det skriver TV Øst.

ICP’s vejledende definitionen på en handelsby

Der skal være et bredt udvalg af butikker og flere af samme butikstype, før det er en handelsby:

 • Mindst to optikere
 • Mindst en boghandel
 • Mindst to skobutikker
 • Mindst en butik med lædervarer
 • Mindst en fuldsortiments sportsbutik
 • Mindst en butik med guld, sølv og ure
 • Mindst 10 dame- og herremodebutikker
 • Mindst tre butikker med beklædning til børn og teens
 • Mindst to butikker med køkkenudstyr, gaveartikler og lignende

Denne liste er vejledende, og der er taget højde for lokale forhold i ICP’s vurderinger.

Kilden til listen er ICP, Politiken og TV Øst.

Slagelse Kommuneplan 2017-2028 fra 18. december 2017

Den 18. december 2017 vedtog Slagelse Byråd Kommuneplan 2017-2028 for Slagelse Kommune, men hvad siger den om detailhandlen.

Den nævner en tidligere vision frem mod 2020, som blev vedtaget i april 2011:

“Vi vil styrke erhvervsudvikling og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte kommunens store mangfoldighed, vil vi styrke uddannelsesniveauet, hæve indtægterne og skabe mere tryghed og sammenhæng i hele kommunen.”

Derefter kommer kommuneplanen ind på, at kommunen blandt andet skal fremhæve udviklingen inden for erhverv, uddannelse og oplevelser:

 • Nye arbejdspladser, fokus på iværksætteri og innovation, viden og uddannelse, erhvervsfremme, turisme og fødevarer.
 • Øget samarbejde mellem virksomheder, uddannelser og kommunen.
 • Kobling mellem uddannelser og arbejdspladser i kommunen, så de unge fastholdes efter endt uddannelse.

Et andet sted kommer Kommuneplan 2017 blandt andet ind på, at købstæderne skal udvikles i tæt samspil med hinanden, men der skal ske en differentieret udvikling, idet hver købstad har sin rolle, den kan udfylde til gavn for hele kommunens samlede bystyrke og attraktivitet.

Der står for eksempel om de tre købstæder:

 • Slagelse by skal fungere som kommunalt og regionalt kraftcenter med styrker inden for uddannelse, sygehusene, videnserhverv, sports- og idrætsfaciliteter, detailhandel og byliv samt bosætning.
 • Korsør skal udnytte byens placering ud til Storebælt og på den øst-vestgående transportkorridor til at udvikle sig inden for turisme, bosætning og erhverv, fritidsliv og bosætning med vandet som det grundlæggende element i Korsørs identitet.
 • Skælskør skal blive ved at udvikle dens eget særpræg som byen, der byder på det gode liv med udviklingsmuligheder inden for turisme, kunst og kultur, nærhed til vand samt bosætning.

‘Detailhandel’ bliver nævnt en enkelt gang, og et andet sted bliver tankerne om Slagelse By præciseret, idet planen nævner, at Slagelse By i forvejen er den største detailhandelsby på Vestsjælland. Den har et godt cafémiljø, krogede og snævre gadeforløb, indkøbscentre og pladser i forskellig størrelse – den suveræne ramme for en livfuld bymidte.

Der står videre, at et “stadig forbedret bymiljø, med fokus på ‘Slagelse Ny By’-konceptet og opgradering af torvene, skal fremme Slagelse som handelsby og medvirke til en yderligere styrkelse af byens rolle som kraftcenter for offentlig og privat administration.”

Hvad står der i øvrigt på hjemmesiden: www.slagelsenyby.dk? Ingenting.

Fokus på Slagelse som fremtidens handelsby

Chefkonsulenten i Dansk Erhverv sagde, at “Vi ser rigtig mange erhvervsstrategier, der kun handler om industri og produktion, men ikke mange tanker om, hvordan detailhandlen skal være.” Og det har han måske ret i.

En by kan naturligvis være fuld af liv, aktiviteter og handel, selvom den ikke lever op til kravene for en ‘handelsby’. Korsør og Skælskør har masser at byde på, men det er vigtigt at forholde sig til, hvordan Korsør og Skælskør kan fastholde et minimum af handel i og omkring bykernerne. Det er for sent i 2030.

Det er heldigt for Slagelse Kommune, hvis vi blot kan fastholde en ‘ægte’ handelsby, selvom det er Slagelse By, for Slagelse By er relativ let tilgængelig fra Korsør og Skælskør, om end det kunne blive bedre til og fra især Skælskør med videre.

Slagelse Kommune kan formentlig ikke gøre meget ved nethandel, men hvis Slagelse bliver den ene ud af fremtidens fire handelsbyer, og hvis vi intet kan gøre ved den stigende nethandel, så må vi alligevel styrke Korsør og Skælskør efter bedste evne. Samtidig må vi satse langt mere på Slagelse By som fremtidens handelsby, inden den også forsvinder fra listen.

Genrefoto: Kamaga / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.