Stor begejstring for selvstændiggørelse af lokal specialskole

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Fra Det Konservative Folkeparti bakker vi 100 procent op om forslaget om at starte Rosenkilde Skole op som en selvstændig specialskole,« lyder det fra Christopher Trung.

»Fra Det Konservative Folkeparti bakker vi 100 procent op om forslaget om at starte Rosenkilde Skole op som en selvstændig specialskole. Rent formelt skal vi tage det første skridt i den proces ved på papiret at nedlægge skolen som en intern skole for derefter at starte den op som en selvstændig specialskole. Det er en rigtig god idé, og der er også stor opbakning til forslaget fra både forældre, medarbejdere og ledelse,« siger Christopher Trung, der er byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Skolebestyrelse får bedre muligheder for at gå i dialog

Selvstændiggørelsen vil hverken gøre skolen til selvejende eller privat. Det betyder blot, at skolen ikke længere vil høre ind under ACV’s ledelse (Autisme Center Vestsjælland). Proceduren bliver derfor også sådan, at alle skolens ansatte vil overgå fra skolen som den er nu og over til som en selvstændig specialskole.

»Vi håber at det vil gøre det lettere for skolen at gøre brug af de muligheder, der i dag stilles til rådighed for kommunens øvrige kommuneskoler. Det kunne eksempelvis være lån af idrætshaller og andre faciliteter.,« forklarer Christopher Trung, inden han fortsætter:

»Vi håber også, at ændringen kan føre til at skolens skolebestyrelse får bedre muligheder for at blive inviteret med til dialogmøder med videre med andre skoler og udvalg fremadrettet, sådan som det også efterlyses i høringssvarene.«

Selvstændiggørelsen af Rosenkilde Skole som specialskole, træder i kraft den 1. august 2023.

Christopher Trung har selv gået på Rosenkilde Skole

»Personligt glæder jeg mig særligt til at følge processen tæt, da Rosenkilde Skole er en skole, som jeg selv gik på som barn, og hvor jeg selv oplevede at være inkluderet. For det at gå på en specialskole og at være inkluderet, er ikke modsætninger,« siger Christopher Trung.

Han understreger at man sagtens kan lykkes i livet, selvom man har gået på en specialskole.

»Så både politisk og personligt ved jeg hvordan skolen er en særlig værdifuld ressource for børn med diagnoser inden for autismespektret. Vi ønsker at give børnene de bedste mulige muligheder for at trives og udvikle sig, på den måde det bedst kan lade sig gøre,« slutter Christopher Trung.

Øverst: Christopher Trung (K). (Foto: Privatfoto). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.