Slagelse Tennisklub har fået en hjertestarter

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Hjertestarteren, der kan betyde forskellen på liv og død, er placeret på den hvide murstensvæg til venstre for indgangen til tennishallen på Frederikshøjvej 20.

Når et hjertestop indtræffer, betyder hurtig hjælp forskellen på liv og død. Derfor har Slagelse Tennisklub fået hængt en hjertestarter op i deres område.

Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, er placeret på den hvide murstensvæg til venstre for indgangen til tennishallen på Frederikshøjvej 20. Den er tilgængelig hele døgnet og kan ses på hjertestarter.dk.

Helt op til 50 eller 70 procent kan overleve

Nye tal viser, at 5.400 personer falder om med hjertestop uden for hospital i Danmark hvert år. Det svarer til 15 personer om dagen. I 2018 trådte vidner til med livreddende førstehjælp i 77 procent af tilfældene, og det lykkedes at genoplive hele 813 mennesker svarende til 16 procent.

En hurtig indsats er altafgørende, når der sker et hjertestop, og for hvert sekund der går, falder chancen for at overleve. Hvis en person med hjertestop først får hjælp, når ambulancen ankommer, er der 11 procent chance for at overleve.

Yder en lægmand livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, stiger overlevelseschancen til 16 procent. Hvis der også stødes med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, kan op mod 50 procent (nogle studier peger på over 70 procent) overleve.

Artiklen fortsætter under billedet.

Klubbens nye hjertestarter er placeret på den hvide murstensvæg til venstre for indgangen til tennishallen på Frederikshøjvej 20 i Slagelse. Axel Toft er formand for tennisklubben. (Foto: Pressefoto).

Derfor har tennisklubben i Slagelse søgt om og netop modtaget en hjertestarter fra TrygFonden. Med hjertestarteren er fulgt et kursus, hvor ni personer fra tennisklubben er blevet uddannet i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter.

Vigtigt at udbrede kendskabet til hjertestarterne

»Vi er meget glade for, at Slagelse Tennisklub har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op og lære livreddende førstehjælp,« siger Grethe Thomas, der er projektchef for TrygFonden Akutindsatser, og fortsætter:

»Vi ved, at den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet, og jo flere hjertestartere, der er tilgængelige hele døgnet rundt om i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude, og en person pludselig falder om med hjertestop. Derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem.«

Mange vil måske være nervøse for at betjene en hjertestarter på en person med hjertestop, men det er ikke muligt at skade personen – tværtimod.

»De seneste tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at 9,3 procent af dem, der i 2018 faldt om med hjertestop uden for hospital, fik stød med en hjertestarter inden ambulancens ankomst,« siger Grethe Thomas og fortsætter:

»Det er meget positivt, men vi vil gerne have hjertestarterne i brug i endnu flere tilfælde. Man skal ikke være nervøs for at tage en hjertestarter i brug, for man kan aldrig komme til at skade personen, der er faldet om. Det er vigtigt at huske på.«

Hjertestarteren fortæller dig, hvad du skal gøre

TrygFonden har siden 2002 arbejdet målrettet for, at flere danskere træder til ved hjertestop uden for hospital.

Det er blandt andet sket ved at støtte en lang række førstehjælpskurser og ved at støtte forskning på akutområdet, men også ved hele tiden at gentage budskabet om, at “alle kan træde til, ingen kan gøre noget forkert. Ved et hjertestop er personen død, og det eneste forkerte er ikke at gøre noget”.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Grafik: TrygFonden

Det vigtigste parameter i forhold til at sikre en persons overlevelse ved akut hjertestop er, at personen får hurtig hjælp – og her kan alle træde til og gøre en forskel.

Når hjertestarteren tændes, guider en stemme brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren.

Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med at tage den i brug – heller ikke selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i.

Flere liv kan reddes ved hjertestop uden for hospital

Hvis flere hjertestartere tages i brug, når der sker et hjertestop uden for hospital, vil flere liv kunne reddes. Derfor stiller TrygFonden hvert år cirka 100 hjertestartere til rådighed via en fadderordning.

Se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret på hjertestarter.dk eller via appen “TrygFonden Hjertestart”, som kan downloades gratis til iPhone, Windows og Android. Her kan man også lære mere om hjertelungeredning og brugen af hjertestarter, og så kan man få relevant information om køb og ophængning af hjertestartere, samt hvordan man registrerer sin hjertestarter på hjertestarter.dk.

Hver hjertestarter stilles til rådighed i tre år, og med donationen følger et kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter. Med hjertestarteren følger desuden et varmeskab, så hjertestarteren kan hænge udenfor – døgnet rundt, året rundt. Efter tre år overdrages installation og ansvar til fadder.

Alle billeder: Nu kan tennisklubben på Frederikshøjvej i Slagelse By være med til at redde liv. Klubbens nye hjertestarter, der er doneret af TrygFonden, er placeret på den hvide murstensvæg til venstre for indgangen til tennishallen på Frederikshøjvej 20 i 4200 Slagelse, hvor den er tilgængelig hele døgnet. Axel Toft (på billedet) er formand for tennisklubben. (Foto: Pressefoto). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.