Slagelse-foreninger skal bidrage til at løfte børne- og ungeidræt

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Slagelse.News – For at skabe endnu bedre træningsmiljøer for børn og unge har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet “Fremtidens Idræt for Børn og Unge”. Slagelse Håndboldklub, Slagelse Gymnastikforening og Slagelse Hockey Klub er udvalgt i Slagelse.

Danmarks Idrætsforbund har fundet de første foreninger, der skal tegne “Fremtidens Idræt for Børn og Unge” i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen til lokale klynger, og i Slagelse skal Slagelse Gymnastikforening, Slagelse Hockey Klub og Slagelse Håndboldklub samarbejde om at få flere børn og unge aktive i foreningerne og styrke de nuværende idrætsmiljøer. Det skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume af AI/kunstig intelligens: Artiklen beskriver et projekt kaldet “Fremtidens Idræt for Børn og Unge”, iværksat af Danmarks Idrætsforbund (DIF) med støtte fra A.P. Møller Fonden. Målet er at skabe bedre træningsmiljøer for børn og unge. Tre foreninger i Slagelse, nemlig Slagelse Håndboldklub, Slagelse Gymnastikforening og Slagelse Hockey Klub, er udvalgt til at deltage. Disse foreninger vil samarbejde for at øge aktiviteten blandt børn og unge samt styrke idrætsmiljøerne. Projektet involverer ansættelse af børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe med udviklingen og styrkelsen af disse miljøer. Der er fokus på at skabe sociale aktiviteter og øge medlemskaber i foreningerne. Projektet modtager støtte på 85 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden og er en femårig satsning med forskellige indsatsområder som kapacitetsudvidelse, trænerudvikling, trivsel, rekruttering og videndeling inden for idræt.

Skal blive bedre til at skabe sociale aktiviteter

For at skabe endnu bedre træningsmiljøer for børn og unge har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet “Fremtidens Idræt for Børn og Unge”, og nu er man klar til at ansætte de første børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe foreninger til at styrke arbejdet med børn og unge. Blandt andet i Slagelse, hvor Slagelse Håndboldklub, Slagelse Gymnastikforening og Slagelse Hockey Klub er udvalgt til at være såkaldte spydspidsforeninger i projektet.

I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer. Foreningerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen, og i Region Sjælland bliver der mellem 5-7 klynger. Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling. I Slagelse er de deltagende foreninger Slagelse Hockey Klub, Slagelse Gymnastikforening og Slagelse Håndboldklub

»Vi har en klar målsætning om at få flere medlemmer i foreningen, og der kommer projektet her forhåbentlig til at være en stor hjælp. Vi skal blandt andet bruge de ekstra hænder til at styrke vores samarbejde med dagtilbud og skoler. Og så skal vi blive endnu bedre til at skabe de sociale aktiviteter, der er så vigtige for at fastholde børn og unge og skabe et fantastisk fællesskab på tværs af årgange,« siger Trine Moll, der er formand i Slagelse Hockey Klub, der er den ene deltagerforening.

Store ambitioner på børne- og ungeområdet

De første foreninger er udvalgt i Midtjylland og Sjælland, og i DIF er der store forventninger til arbejdet.

»Vi synes virkelig, at det er et stærkt felt, vi lægger ud med. Vi er gået efter foreninger fra mange forskellige idrætter og af forskellig størrelse, så det spejler hele vores idrætsbillede. Fælles for foreningerne er, at de har resurser og overskud til at udvikle sig og varetage en ansættelse,« siger Martin Bro, der er faglig leder for de kommende børne- og ungeansvarlige, og fortsætter:

»Foreningerne i Slagelse har store ambitioner på børne- og ungeområdet og vil gerne være endnu mere attraktive for både børn og unge, men også for deres frivillige trænere- og instruktører samt lokale institutioner, SFO’er og skoler – noget som mange foreninger gerne vil lykkes med i Danmark. Derfor vil både foreningerne selv, men også andre foreninger i Danmark forhåbentlig få gavn af det udviklingsarbejde, som der igangsættes i Slagelse.«

I Slagelse Hockey Klub håber man særligt, at den nye satsning kan være med til at skaffe flere frivillige hænder i foreningen, så der kan sættes strøm til de store ambitioner i foreningen.

»Vi har masser af gode idéer, men vi mangler hænder. Forældre sætter i dag mere bare deres børn af til idræt i stedet for at give en hånd med. Vi håber, at vi kan få god gavn af et tættere samarbejde med andre foreninger i byen og lære af hinanden,« forklarer Trine Moll.

A.P. Møller Fonden har bevilget 85 millioner kroner til projektet “Fremtidens idræt for børn og unge”, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund (DIF), og som er et ambitiøst og omfattende femårigt projekt. Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.
DIF blev stiftet tilbage i 1896 og er interesseorganisation for foreningsidrætten i Danmark. Gennem årene er der kommet flere og flere specialforbund til, så DIF-familien i dag består af 62 forbund, cirka 8.700 idrætsforeninger og godt 2 millioner medlemmer. DIF er samtidig national olympisk komité i Danmark.

Øverst: Med flere end 800.000 medlemmer under 18 år er Danmarks Idrætsforbund (DIF) den største børne- og ungeorganisation i Danmark. (Foto: Danmarks Idrætsforbund (DIF)). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/3xus