1400 elever skal opleve naturfag i BonBon-Land

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Slagelse.News – »Der er et stort nationalt fokus på naturvidenskab, og vi vil gerne være med til at skærpe elevernes appetit på de naturvidenskabelige fag. Det gør vi for eksempel ved at folde teorien mere ud og gøre den virkelighedsnær og vedkommende. Derfor rykker vi undervisningen ud i et af Danmarks største klasseværelser for en dag,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

800 elever fra 8. klasse i Slagelse Kommune og 600 elever fra Ringsted Kommune bytter klasseværelserne ud med BonBon-Land den 1. september 2023. Det skriver Slagelse Kommune i en meddelelse.

Kort maskingenereret resume af AI/kunstig intelligens: I en indsats for at styrke elevers interesse for naturvidenskab bytter 1400 elever fra 8. klasse i Slagelse Kommune og Ringsted Kommune deres klasseværelser ud med BonBon-Land den 1. september 2023. Dagen omfatter praktiske aktiviteter inden for matematik, fysik, teknologi, biologi og idræt, der skal give eleverne en virkelighedsnær oplevelse af naturvidenskab. Samarbejdspartnere som HTX Teknisk Gymnasium, ZBC, Andel og Region Sjælland er involveret. Målet er at øge interessen for STEM-fagene og give eleverne praktisk erfaring med naturvidenskab. Dagen er støttet af flere organisationer og kommuner.

800 elever fra Slagelse og 600 fra Ringsted kommuner

800 elever fra 8. klasse i Slagelse Kommune og 600 elever fra Ringsted Kommune bytter klasseværelserne ud med Bon-Bon-Land den 1. september. Dagens skema er fyldt med matematik, fysik, teknologi, biologi og idræt, når teorien skal omsættes til spændende praksis i tæt samarbejde med blandt andet HTX Teknisk Gymnasium, ZBC, Andel og Region Sjælland.

Et nyt skoleår er begyndt, og eleverne fra 8. klasse i Slagelse og Ringsted Kommune er så småt begyndt på nogle lidt særlige naturfagsopgaver. Undervisere fra HTX Teknisk Gymnasium, ZBC har sammen med naturfags-lærerne fra folkeskolerne designet 33 forskellige aktiviteter, som eleverne senere skal prøve kræfter med, når de 1. september tager i BonBon-Land.

Teorien gøres vedkommende og virkelighedsnær

»Der er et stort nationalt fokus på naturvidenskab, og vi vil gerne være med til at skærpe elevernes appetit på de naturvidenskabelige fag. Det gør vi for eksempel ved at folde teorien mere ud og gøre den virkelighedsnær og vedkommende. Derfor rykker vi undervisningen ud i et af Danmarks største klasseværelser for en dag. Vi gjorde det også sidste år, og jeg er rigtig glad for det brede samarbejde og opbakningen, der er til forløbet både før, under og efter naturfagsdagen«, siger borgmester Knud Vincents (V) fra Slagelse Kommune.

Interessen og glæden ved naturfag skærpes

Som noget nyt i år deltager eleverne fra Ringsted Kommune også i naturfagsforløbet.

»Det er et rigtig godt initiativ at få dygtige undervisere til at vise skoleeleverne, hvad naturvidenskaben kan i den virkelige verden. Det kan være svært at omsætte teori til virkelighed, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil skærpe interessen og glæden for naturfag, når eleverne oplever, hvad det betyder i praksis,« siger borgmester Henrik Hvidesten (V) fra Ringsted Kommune.

Flere unge skal være opmærksomme på STEM-fagene

»Vi har brug for, at flere unge går STEM-vejen i Region Sjælland. Mange af de regionale virksomheder mangler dygtige faglærte og specialister med naturvidenskabelige kompetencer. Og regionens sygehuse har brug for flere dygtige laboranter, sygeplejersker og læger. Derfor er det vigtigt, at flere af de unge i folkeskolen bliver opmærksomme og nysgerrige på STEM-fagene,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Naturvidenskab skal opleves og mærkes på egen krop

Der venter i den grad eleverne en spændende og udbytterig dag i BonBon-Land. Eleverne skal for eksempel måle accelerationen i Cobratårnet, undersøge om mælkesyre i blodet stiger efter en hurtig tur i mågeklatterne og se på fysikken bag loop i Vildsvinet. Undervejs får de hjælp og vejledning af omkring 100 gymnasieelever fra HTX, ZBC i Slagelse og HTX, ZBC i Ringsted, der deltager som vejledere ved de aktuelle forlystelser.

»Eleverne fra 8. klasse kommer til at mærke naturvidenskaben på egen krop, og det giver dem en fantastisk forståelse af faget. Derudover får de også en forsmag på, hvordan vi arbejder praktisk med naturfag på HTX, hvor vi bruger masser af tid på forsøg og i laboratorierne. Naturkræfterne og naturvidenskaben skal ikke blot beskrives, men opleves og mærkes. Så lærer man!,« siger Niels-Erik Hybholt, der er rektor for HHX på ZBC i Ringsted og Slagelse.

Skal løfte naturvidenskabsstrategien i grundskolen

Naturfagsdagen er planlagt i et tæt samarbejde mellem HTX, ZBC og Skole og Dagtilbud i Slagelse Kommune som en del af flere indsatser, der skal være med til at løfte den nationale naturvidenskabsstrategi i grundskolen. Flere samarbejdspartnere har støttet op om naturfagsdagen for at sætte fokus på STEM-fagene.

»Børn lærer bedst, når de får viden på forskellige måder. Derfor er et forløb som dette, hvor vi kobler teorien sammen med praksis, med til at give eleverne et andet indblik i, hvad fagene i skolen kan bruges til, når vi bringer læringen tættere på virkeligheden. Og selvom det er en dag med fokus på naturfagene, så understøtter og udvikler forløbet også elevernes evne til at samarbejde, koordinere og reflektere. Vi håber, at eleverne vil få en lærerig og sjov dag på tværs af alle 8. klasser i de to kommuner,« siger byrådsmedlem Unnie Oldenburg (S), der er formand for Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune.

Flere unge skal vælge at få ind i den tekniske verden

For energi- og fibernetkoncernen Andel handler natur- og teknikforståelse blandt andet om mulighederne for at gennemføre en grøn omstilling, som kræver mange flere unge med tekniske kompetencer.

»Det er afgørende, at der blandt de unge er en stor interesse for teknologi og naturvidenskab, ellers når vi ikke i mål med den grønne omstilling. Vi har nemlig brug for unge, der vælger at gå ind i den tekniske verden, hvor der er masser af spændende jobmuligheder, ikke mindst i forhold til, hvordan vi takler den voksende udfordring med CO2-udledning og klimaforandringer,« tilføjer bestyrelsesformand Jens Stenbæk.

Naturfagsforløbet og dagen i BonBon-Land er støttet af Slagelse Kommune, Ringsted Kommune, Region Sjælland, Andel, Østifterne, HTX Teknisk Gymnasium, ZBC i Slagelse og HTX Teknisk Gymnasium, ZBC i Ringsted, Absalon, Envafors og Falck.

Øverst: BonBon-Land. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/eo3i