Retspsykiatrien i Slagelse udvides med et nyt afsnit

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – For få retspsykiatriske pladser er en national problemstilling, fordi der i øjeblikket er en stigning i denne gruppe patienter. Det ses også i Region Sjælland, der er den region, hvor der er placeret flest i psykiatriske bosteder, hvor beboerne ud over forskellige psykiatriske diagnoser også har behandlingsdomme til psykiatrisk behandling.

Psykiatrien i Region Sjælland har taget det første spadestik til et omfattende byggeri, der i alt kommer til at betyde 22 nye pladser – 12 af dem i retspsykiatrien. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse

10 pladser på Sikringsafdelingen og 12 pladser på Retspsykiatrisk

Snart bliver der plads til endnu flere psykiatriske patienter i Region Sjælland. Udvidelsen, der netop er påbegyndt, af Psykiatrien på Fælledvej i Slagelse omfatter 10 pladser på Sikringsafdelingen og 12 pladser på Retspsykiatrisk Afdeling.

Artiklen fortsætter under billedet.

Spaden, der blev brugt, blev også anvendt til første spadestik for hele Psykiatrisygehuset i 2013. (Foto: Region Sjælland).

Det første spadestik til de nye tilbygninger blev i dag taget af Anne Møller Ronex (RV), der er 1. næstformand i Regionsrådet i Region Sjælland. Hun glæder sig over, at det er muligt at udvide kapaciteten i retspsykiatrien, hvor der i hele landet mangler pladser:

»Selvom vi ikke når helt i mål, kommer vi et stort stykke af vejen med denne her udvidelse, og jeg er glad for, at vi i Regionsrådet har kunnet sætte 176 millioner kroner af. Det sikrer, at de patienter, der skal placeres i retspsykiatrien, fremover også kan blive placeret der,« siger Anne Møller Ronex.

Nationale udfordringer med mange behandlingsdomme

For få retspsykiatriske pladser er en national problemstilling, fordi der i øjeblikket er en stigning i denne gruppe patienter. Det ses også i Region Sjælland, der er den region, hvor der er placeret flest i psykiatriske bosteder, hvor beboerne ud over forskellige psykiatriske diagnoser også har behandlingsdomme til psykiatrisk behandling. Da mange af disse beboere i perioder er patienter i psykiatrien, betyder det et øget pres på regionens retspsykiatrien.

»Derfor er vi også i dag nødt til at placere retspsykiatriske patienter i almenpsykiatrien,« forklarer Søren Bredkjær, der er lægefaglig vicedirektør i Psykiatrien, og fortsætter:

»Og mange af de retspsykiatriske patienter kan lige så godt være i almenpsykiatrien. Har man eksempelvis en dom for tyveri, bedrageri eller lignende er man hverken mere eller mindre farlig end andre psykiatriske patienter. Men vi er af og til nødt til også at placere patienter, der er dømt for personfarlig kriminalitet i almenpsykiatrien, og derfor er vi naturligvis glade for, at vi nu får et ekstra afsnit med 12 pladser i retspsykiatrien. For de personfarlige patienter hører naturligvis til der.«

I Psykiatrien i Slagelse er der i dag fire sengeafsnit i Retspsykiatrien. Det udvides nu med et femte, så der samlet bliver plads til 62 patienter.

Øverst: 1. næstformand i Regionsrådet Anne Møller Ronex (RV) tog i dag det første spadestik. Der skal i alt opføres omkring 3.500 kvadratmeter. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.