Inflationshjælp til udsatte børn og voksne

Slagelse.News – Socialstyrelsens puljemidler til Blå Kors giver udsatte familier en håndsrækning i en tid med høj inflation. Det betyder, at blandt andet Familienetværk Slagelse i samarbejde med Menighedsplejen i Slagelse kan uddele gratis mad.

Uddeling af mad til trængte familier, fællesspisninger og lavere madpriser på væresteder. Med puljemidler fra Socialstyrelsen får hjælpeorganisationen Blå Kors Danmark nu mulighed for at give udsatte danskere en håndsrækning i en tid med høj inflation.

Det er blandt andet familierne i Familienetværket, som drives i partnerskab med lokale kirker, der vil modtage gratis mad som følge af inflationsmidlerne, herunder Familienetværk Slagelse. Det skriver Blå Kors i en pressemeddelelse.

Inflationen rammer udsatte familier hårdt

Børn, unge og voksne i udsatte livssituationer påvirkes i høj grad af de stigende priser på blandt andet dagligvarer.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har sammen med SF, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige indgået en række aftaler om inflationshjælp. Blandt andet to puljer til børn i udsatte familier og borgere i udsatte positioner, som uddeles via civilsamfundsorganisationer.

En af dem er Blå Kors Danmark, der samlet har modtaget en bevilling på 30,9 millioner kroner fra Socialstyrelsen, hvoraf de 24,9 millioner kroner er til børn i udsatte familier og 6 millioner kroner til voksne.

Pengene skal bruges på en række midlertidige tiltag som for eksempel uddeling af gratis mad, fællesarrangementer, ferieoplevelser og billigere måltider på væresteder.

»Vi oplever, at inflationen rammer ekstra hårdt hos mennesker i udsatte livssituationer, som i forvejen er presset i hverdagen af eksempelvis sygdom, misbrug og sociale problemstillinger. Derfor er det på alle måder glædeligt, at vi nu kan række ud med inflationshjælp,« siger Morten Skov Mogensen, der er den nye generalsekretær i Blå Kors Danmark.

Hver femte familie springer måltider over

En undersøgelse i efteråret 2022 blandt knap 600 familier i Blå Kors’ familienetværk, som er sociale fællesskaber i samarbejde med lokaler kirke, viste, at 78 procent af familierne oplever, at inflationen påvirker deres hverdag enten rigtig meget eller meget. 17 procent mærker en mindre påvirkning.

Mere end hver femte familie springer måltider over, og 16 procent undlader nogle gange at give deres børn madpakker med i børnehave eller skole, lød det fra familierne i undersøgelsen.

Det er de familier, som nu får glæde af inflationshjælpen, der bliver målrettet familienetværk, væresteder, ferielejre og terapitilbud til børn.

»Både børn og voksne får stor glæde af måltidsfællesskaber og de mange andre former for tilbud, vi har, som for eksempel økonomisk rådgivning, sociale aktiviteter og ferielejre. Det er med til at give dem et frirum og en oplevelse af ikke at være alene med de udfordringer, de kæmper med,« siger generalsekretær Morten Skov Mogensen.

Forventningen er, at omkring 15.000 danskere i løbet af 2023 og 2024 får glæde af inflationshjælpen fra Blå Kors Danmark, herunder via Familienetværk Slagelse.

Familienetværk Slagelse drives i et partnerskab mellem Blå Kors og Menighedsplejen i Slagelse, der er et samarbejde mellem de fire bykirker, Sct. Mikkels Kirke, Sct. Peders Kirke, Nørrevangskirken og Antvorskov Kirke, i Slagelse By.

Øverst: Pressefoto / Familienetværk. (Foto: Blå Kors / Jens Peter Engedal). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.