Efterlyser flere rigtige turister på Vestsjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – »Det gælder ikke kun om at tiltrække så mange gæster som muligt, men om at få kontakt til “de rigtige gæster” – dem, der forstår at sætte pris på vores sted og dermed også er villige til at styrke økonomien i vores oplevelsesunivers,« sagde destinationsdirektøren, da han besøgte den konservative vælgerforening.

Søndagssolen strålede fra en skyfri himmel, mens de spørgelystne tilhørere sad bænket i den smukke have bag Slagelse Kloster i midtbyen.

Folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti og direktør Jens Müller fra Destination Sjælland delte talerstolen og plænen mellem sig. Det skriver vælgerforeningen i en pressemeddelelse.

Vejen tilbage fra corona-nedlukningen til normalen

»14 ugers nedlukning på grund af corona-virussen har været hårdt for samfundet, borgerne og arbejdsmarkedet,« understregede Brigitte Jerkel og fortsatte:

»Mange hastebeslutninger har præget det politiske liv. Alt er gået stærkt, og der er blevet handlet hurtigt. Nogle beslutninger er taget af Regeringen alene, andre af Folketinget. Og Det Konservative Folkeparti har været med på en række, men ikke alle.«

Også den hurtigt skiftende teststrategi har været utroligt forvirrende for borgerne, men er nu afløst af en mere offensiv og væsentlig bredere tilgang til testning med blandt andet flere stikprøver i befolkningen med en mere intensiv overvågning af smittespredningen til følge.

Det Konservative Folkeparti prioriterer den øgede, offensive teststrategi højt og ser gerne endnu flere borgere testet end de aktuelle, daglige 20.000 personer, fortalte hun.

»Med en samlet gæld på 300 milliarder kroner og en forventning om cirka 4.200 mindre virksomheders konkurs i år, handler det om at få gang i forbruget for at bevare arbejdspladser og redde virksomheder. Alene en udbetaling på 25.000 kroner efter skat pr. lønmodtager af de hensatte feriepenge ville kunne redde 32.000 jobs.«

Eksporten og privatforbruget er dansk økonomis to hovedaktører, og en sænkning af selskabsskatten vil kunne fremme firmaernes likviditet.

»Med en begyndende genåbning af grænser til lande med samme eller lavere smittetryk end i Danmark, har vi nu påbegyndt den lange vej tilbage mod normaliteten – især efter at Regeringens skævert vedrørende overnatning i København er blevet korrigeret. Det skal bidrage til at fremme den turisme, som vi også har så inderligt brug for,« fastslog Brigitte Jerkel.

Efterlyser turister, der forstår at sætte pris på vores sted

Direktør Jens Müller, Destination Sjælland – som er ejet af Slagelse, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner – greb herefter stafetten.

»Fælles for Danmarks i alt 19 destinationsselskaber er at tage afsæt i områdernes respektive stedbundne værdier samt en udvikling og synliggørelse af samme. Alle kan bryste sig af fyrtårne, men intensiteten og rygraden udgøres af de mange mindre aktører,« understregede Jens Müller og fortsatte:

»Og det gælder ikke kun om at tiltrække så mange gæster som muligt, men om at få kontakt til “de rigtige gæster” – dem, der forstår at sætte pris på vores sted og dermed også er villige til at styrke økonomien i vores oplevelsesunivers.«

Skal lære at afkode de nye adfærdsmønstre inden for turisme

Jens Müller kom herefter ind på, at det bliver de omstillingsparate og innovative aktører, som kan arbejde sig ud på den anden side af corona-krisen.

»I Vestsjælland ejes mange fritidshuse af københavnere, der under corona-krisen har isoleret sig herude i et hjemmearbejdsmiljø. Det betyder, at tilbagegangen i Vestsjælland har været betydeligt mindre end i andre områder,« fortalte Jens Müller, der også gerne ser fynske og jyske turister i Destination Sjællands område.

»Dansk turisme blev med corona-virussen lagt i dvale med et fingerknips. Og det er de omstillingsparate og mest innovative aktører, der i en ny kompleks verden fuld af ubekendte vil kunne arbejde sig ud på den anden side af corona-krisen. For vi har i hvert fald lært, at verden er uforudsigelig, og at vi derfor må vænne os til det uventede.«

Jens Müller kom videre ind på, at vi skal lære at afkode de nye adfærdsmønstre inden for dansk turisme.

»I destinationsselskaberne har vi sat fokus på at forestille os den ny verden og at få sat strøm til startkablerne til en genåbning, som vi slet ikke kender omfanget af,« forklarede han og fortsatte:

»Vi skal lære at afkode de nye adfærdsmønstre inden for dansk turisme for at kunne udvikle nye forretningsmodeller, produkter og oplevelsessammenhænge. Med et bidrag på 30 millioner kroner fra blandt andet Erhvervsfremmestyrelsen skal Dansk turisme tilbage til fremtiden,« sluttede Jens Müller.

Øverst: Folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti sidder først fra venstre, mens direktør Jens Müller fra Destination Sjælland taler til Sommermødet i Slagelse Kloster. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.