Den førerløse bus kører nu på offentlig vej i Slagelse by

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse News – På sigt bliver de førerløse busser en del af den kollektive transport. I første omgang kører der en førerløs på offentlig vej mellem afdelingerne på Slagelse Sygehus.

Førerløse busser skal som et forsøg køre patienter, medarbejdere og besøgende rundt på offentlig vej mellem afdelingerne på Slagelse Sygehus i det kommende år.

Movia har i samarbejde med Region Sjælland, Metroselskabet og Region Hovedstaden for første gang sendt den førerløse bus ud at køre på helt almindeligt trafikeret vej. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

Bussen kører på en helt almindeligt trafikerede vej

Førerløse busser kan blive en del af den kollektive transport i fremtiden. Ikke mindst i områder, hvor der er længere mellem husene, hvor den førerløse bus kan blive borgernes forbindelse mellem hjemmet, og det nærmeste busstoppested eller den lokale togstation.

Så langt er den førerløse teknologi ikke endnu, men udviklingen er altså så langt fremme, at den førerløse bus nu kan køre på helt almindeligt trafikerede vej med biler, cykler og fodgængere.

»Vi arbejder med at udvikle den kollektive transport, både når det gælder bæredygtighed og innovation. Derfor vil Movia gerne fremme og påvirke udviklingen af den førerløse teknologi, og busser er rigtig velegnede, fordi de kører i en fast rute,« siger Dorthe Nøhr Pedersen, der er adm. direktør i Movia, og fortsætter:

»Det er Movias andet forsøg, men det første på åben vej, så vi ser frem til at høste flere erfaringer med teknologien, og hvordan kunderne oplever at bruge den førerløse bus. Som noget nyt kører bussen i flere perioder on-demand, det betyder at bussen kører derhen, hvor kunderne bestiller den.«

Samarbejde mellem Movia, Metroselskabet og to regioner

Forsøget med førerløs bus på Slagelse Sygehus er anden fase i et flerårige udviklingsprojekt, hvor Movia i samarbejde med Region Sjælland, Metroselskabet og Region Hovedstaden tester førerløs teknologi og passagernes reaktion på denne form for kollektiv transport.

Forsøget i Slagelse bygger oven på erfaringerne fra første fase, hvor den førerløse bus kørte indendørs i vandrehallen på Køge Sygehus.

Læs også: Førerløse busser på Slagelse Sygehus i 2019.

»Afprøvningen af den førerløse bus tjener flere formål for os. Det er spændende, at vi som sygehus kan være med til at afprøve ny teknologi og muligheder, men der er også et større perspektiv for os; at vi håber, intelligent teknologi og automatisering kan være med til at gøre hverdagen lettere for både medarbejdere og patienter,« siger Niels Reichstein Larsen, der er sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Bussen kører enten i fast rutedrift eller on-demand

Den førerløse bus er henvendt til både patienter, besøgende og medarbejdere, der hurtigt og nemt kan komme rundt mellem sygehusets afdelinger. Der er seks stop på ruten, og i nogle perioder kører bussen i rute og i andre perioder bestiller man bussen med få tryk på stoppestedets stander en såkaldt on-demand løsning. Bussen er fremme i løbet af ganske få minutter.

»Det er rigtig godt, at det nu bliver mere enkelt for både patienter og personale at komme rundt på Slagelse Sygehus. Samtidig er vi i Region Sjælland optaget af, at den kollektive transport når ud til alle,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter:

»Hvis man bor i landsbyer og tyndt befolkede områder, skal regionens muligheder og tilbud være let tilgængelige. Vi håber, at førerløse busser på sigt kan være en af vejene til at sikre netop dette, og jeg er i det lys rigtig glad for, at vi nu sender den første førerløse bus ud på offentlig vej.«

Borgmester: »Det er et rigtig spændende projekt«

Teknologien i on-demand systemet er udviklet specielt til forsøget på Slagelse Sygehus, og Movia indsamler i hele projektet vigtig viden om, hvordan førerløse busser og on demand løsninger kan indgå brugervenligt i den kollektive transport. Erfaringerne stilles til rådighed for andre trafikselskaber og øvrige interesserede både i Danmark og i udlandet.

»Det er et rigtig spændende projekt, og vi vil følge det tæt her i kommunen, for jeg kan sagtens forestille mig, at den teknologi kan bruges i andre sammenhænge,« siger John Dyrby Paulsen (S), der er borgmester i Slagelse Kommune.

Fakta om forsøget med førerløs bus på Slagelse Sygehus:

  • De førerløse busser kører i perioden september 2021 til juni 2022.
  • Bussens rute er 2,5 km og har seks stoppesteder.
  • Bussen kører op til 16 km/t mellem stoppestederne.
  • Der er plads til 10 personer i bussen, alle skal sidde ned under kørslen.
  • Det koster ikke noget at benytte bussen, da der er tale om et forsøgsprojekt.
  • Bussen vil hovedsageligt køre on-demand, så den bestilles via skærme på stoppestederne.
  • Der er altid en medarbejder i bussen, som overvåger kørslen.
  • Bussen har plads til kørestole og barnevogne, dog kun én ad gangen.
  • Bussen kører alle hverdage kl. 08.00-15.00. Tidsrummet kan justeres efter behov.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Ulrik Jantzen / Movia). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.