Bevilling til Barnets Blå Hus Slagelse sikrer hjælp til udsatte børn

Slagelse.News – »Det betyder, at vi kan hjælpe familier, og det vi ved, der er brug for. Vi er i kontakt med 40 familier fra Slagelse og omegn, hvoraf omkring 20 familier går i behandling, og nu kan vi fortsætte med at række ud til flere familier, der har brug for hjælp,« lyder det fra Barnets Blå Hus Slagelse.

Børn og familier med alkohol- og stofmisbrug tæt inde på livet kan fortsat få hjælp i Barnets Blå Hus i Slagelse. Bevilling fra Social- og Boligstyrelsen sikrer arbejdet. Det skriver Blå Kors Danmark i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen sikrer Barnets Blå Hus i Slagelse midler til at hjælpe udsatte børn og familier indtil sommeren 2025. Med fokus på alkohol- og stofmisbrug i familier, kan centret nu fortsætte specialiseret terapi og støtte. Lederen, Inge Overgaard Jakobsen, er taknemmelig for forlængelsen, der muliggør fortsat kontakt med omkring 40 familier. Barnets Blå Hus samarbejder også i en tænketank med lokale aktører for at udvide og forbedre støtten til udsatte familier i Slagelse. Evalueringer viser, at centrets tilbud, herunder terapi og sociale aktiviteter, positivt påvirker børnenes trivsel.

Social- og Boligstyrelsen forlænger bevilling til sommeren 2025

I Danmark vokser 109.000 børn op med en mor eller far, der drikker for meget. Nogle af de børn får hvert år hjælp i Barnets Blå Hus i Slagelse, og det kan de også i fremtiden. Social- og Boligstyrelsen har nu forlænget bevillingen til Barnets Blå Hus frem til sommeren 2025, som betyder, at børnene og deres forældre fortsat kan få specialiseret terapi og sparring.

Barnets Blå Hus drives af Blå Kors Danmark og findes syv forskellige steder i landet. Et af disse steder er i Slagelse, og her er leder Inge Overgaard Jakobsen glad for, at medarbejdere og frivillige kan fortsætte arbejdet med at hjælpe familierne.

»Det betyder, at vi kan hjælpe familier, og det vi ved, der er brug for. Vi er i kontakt med 40 familier fra Slagelse og omegn, hvoraf omkring 20 familier går i behandling, og nu kan vi fortsætte med at række ud til flere familier, der har brug for hjælp,« siger Inge Overgaard Jakobsen, der er leder af Barnets Blå Hus Slagelse.

Tænketank samarbejder på tværs for at hjælpe udsatte familier

Barnets Blå Hus i Slagelse har sammen med kommunale, private og lokale aktører etableret Projekt Tænketank, som samarbejder på tværs for at hjælpe udsatte familier i Slagelse.

»Målet med tænketanken er at nå bredere og bedre ud sammen med viden og hjælp til borgere i Slagelse, og det kan vi, når vi hver især kender de tilbud, der findes fx på rusmiddelområdet. Det er et udviklingsarbejde vi vil fortsætte, og takket være forlængelsen af bevillingen giver det også mening,« forklarer Inge Overgaard Jakobsen.

Bevillingen fra Socialstyrelsen kommer fra “Puljen for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug” og er helt afgørende for Barnets Blå Hus’ drift, da pengene dækker grundlæggende udgifter som husleje og dele af lønnen.

Behandlingstilbud som Barnets Blå Hus gør en forskel for børn

At der er behandlingstilbud som Barnets Blå Hus, er afgørende for børnenes trivsel, viser en evaluering fra 2023, som psykolog og ph.d. Helle Lindgaard har foretaget blandt børn og forældre i en række Barnets Blå Hus – blandt andet i Slagelse.

Evalueringen, som bygger på omfattende data fra 413 børn i alderen 3-15 år og deres forældre, viser, at et forløb i Barnets Blå Hus med målrettet terapi, forældresparring og sociale aktiviteter har en positiv effekt.

Færre børn oplever psykosomatiske symptomer som hovedpine og mavesmerter og mindre rastløshed og fysisk uro efter endt terapiforløb. Samtidig viser evalueringen, at risikoen for depression og stressbelastning hos børnene bliver halveret.

»Vi ved, at jo tidligere vi kan få familierne i behandling, jo bedre kan vi hjælpe dem. Det sætter sine spor og påvirker børnene, jo længere tid de går uden hjælp,« siger Inge Overgaard Jakobsen.

Udover gruppeterapi kan børnene og deres forældre også deltage i blandt andet fællesspisning, udflugter og andre sociale aktiviteter.

Øverst: Barnets Blå Hus. (Foto: Blå Kors Danmark). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/p0xv