4.635 nye studerende på Syddansk Universitet

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Zand.News – De mest populære studieretninger på Syddansk Universitet (SDU) er som i de tidligere år medicin, psykologi, jura og erhvervsøkonomi. I Slagelse er der stadig ledige pladser på generel erhvervsøkonomi, international virksomheds-kommunikation og professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation.

4.635 kommende studerende har fået besked om, at de er blevet tilbudt en plads på en af SDU’s bacheloruddannelser. Tallet svarer til en fremgang på 7 procent sammenlignet med sidste år. Det skriver Syddansk Universitet (SDU) i en pressemeddelelse.

Nye uddannelser tiltrækker mange studerende

Syddansk Universitet har i år tilbudt 4.635 bachelorstuderende en studieplads i enten Odense, Esbjerg, Slagelse, Kolding eller Sønderborg. Antallet svarer til en stigning på 7 procent i forhold til 2022. Hele universitetssektoren oplever en stigning i søgningen til de videregående uddannelser i år.

Årets søgning til Syddansk Universitet glæder Helle Waagepetersen, der er universitetets prorektor for uddannelse:

»Vi er glade for alle de mange nye studerende, vi kan byde velkommen til SDU, og vi glæder os til at tage imod alle til semesterstart. Jeg er særligt tilfreds med, at vores nye uddannelsestilbud er kommet så godt fra start med mange kvalificerede ansøgere, og at vi er lykkes med at skabe nogle attraktive studiemiljøer og -tilbud,« fortæller hun hun.

Syddansk Universitet har i år oprettet fire nye uddannelser, og i Sønderborg har det således for første gang været muligt at søge ind på uddannelsen som Civilingeniør i Software Engineering, hvor 134 ud af mere end 500 ansøgere er blevet tilbud en studieplads, ligesom 59 har fået tilbudt en plads på jurauddannelsen i Esbjerg.

Fremgang på fire ud af fem fakulteter på SDU

På fakultetsniveau er søgningen på niveau med eller over 2022-søgningen på fire ud af fem fakulteter. Særligt det Tekniske Fakultet har tiltrukket sig mange ansøgere og kan i år tilbyde en uddannelsesplads til 34 procent flere ansøgere i forhold til sidste år.

De naturvidenskabelige uddannelser og samfundsvidenskabelige uddannelser har tilbudt studiepladser til henholdsvis 6 procent og 3 procent flere end sidste år, mens de sundhedsvidenskabelige uddannelser ligger på samme niveau som i 2022. De humanistiske uddannelser har i år tilbudt 10 procent færre studiepladser i forhold til sidste år.

De mest populære studieretninger på Syddansk Universitet er som i de tidligere år medicin, psykologi, jura og erhvervsøkonomi.

Fortsat ledige studiepladser på enkelte fagområder

Der er fortsat meget få ledige studiepladser, man kan søge ind på i for eksempel Slagelse med videre:

  • Generel erhvervsøkonomi – Slagelse, HA
  • International virksomhedskommunikation – Slagelse, bachelor
  • Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation – Slagelse, bachelor
  • Se alle de ledige pladser på sdu.dk.

Læs også: SDU i Slagelse bliver til RUC i Slagelse.

Øverst: SDU i Slagelse. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.