Advokater har vurderet RGS’ miljøgodkendelse

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Skaelskor.News – Slagelse Kommunes advokater vurderer, at bekendtgørelsen om udledning af visse forurenende stoffer og Miljøstyrelsens vejledning næppe er overensstemmelse med hverken EU-reglerne eller Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis.

Sirius Advokater har vurderet Slagelse Kommunes handlemuligheder i forbindelse med fornyelsen af miljøgodkendelsen af RGS Nordics arbejde i Stigsnæs ved Skælskør. Det oplyser kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Bekendtgørelsen lever næppe op til EU-reglerne

Slagelse Kommune har bedt Sirius Advokater om at vurdere, hvordan Slagelse Kommune skal forholde sig til fornyelsen af miljøgodkendelsen af RGS Nordic, efter der er rejst tvivl om Miljøstyrelsens vejledning og dennes fortolkning af reglerne omkring blandingszoner.

Sirius Advokater vurderer, at bekendtgørelse nr. 1433 (Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder) og Miljøstyrelsens vejledning næppe er overensstemmelse med hverken EU-reglerne eller Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis på området.

Slagelse Kommune har udarbejdet RGS Nordics Miljøgodkendelsen på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning. Derfor vurderer Sirius Advokater, at der er stor sandsynlighed for, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil hjemvise miljøgodkendelsen, hvis den indeholder en blandingszone.

Kommunen anmoder om møde med miljøministeren

Sirius Advokater vurderer, at det vil være muligt at udstede en miljøgodkendelse til RGS Nordic med mulighed for at fortsætte arbejdet, hvis Miljøstyrelsen lemper på miljøkravene ved Stigsnæs.

Dette vurderer advokaterne, at Miljøstyrelsen har mulighed for, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at det kan begrundes med betingelserne for bæredygtig vandanvendelse.

RGS Nordic har specialiseret sig i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. De driver mere end 22 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark og Norge – heriblandt anlægget i Stigsnæs, der er Nordens største kommercielle biologiske anlæg til rensning af industrispildevand. (Kilde: RGS Nordic).

Klima- og Miljøudvalget skal behandle sagen på sit møde den 1. februar. Slagelse Kommune har anmodet miljøminister Magnus Heinecke om et møde for at drøfte Miljøgodkendelsen, men indtil videre er der ikke aftalt et møde.

Advokater: Standsningspåbud vil ikke være lovligt

Slagelse Kommune har også bedt Sirius Advokater om at vurdere, om Slagelse Kommune har juridisk grundlag for at udstede et såkaldt standsningspåbud til RGS Nordic, efter det på sociale medier (sær Facebook, red.) har været hævdet, at dette er en mulighed.

Sirius Advokater vurderer, at der ikke foreligger noget ulovligt forhold, som giver grundlag for et standsningspåbud, da RGS Nordic ikke overtræder nogen generelle krav i Miljøbeskyttelsesloven eller i den gældende miljøgodkendelse samtidig med, at der ikke er udstedt påbud, som de ikke overholder.

Kommunen henviser til følgende notater fra Sirus Advokater:

Notat om Slagelse Kommunes Handlemuligheder for udstedelse af revurdering RGS Nordic A/S’ Miljøgodkendelse for industrispildevand på slagelse.dk (pdf).
Notat om Slagelse Kommunes muligheder for at udstede et standsningspåbud til RGS Nordic A/S på slagelse.dk (pdf).

Øverst: RGS Nordic i Stigsnæs ved Skælskør. (Foto: Slagelse Kommune). NM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.