Små mængder af PFOS i brandskum

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Der er ikke fundet spor af PFOS i øvelsesskum, der anvendes i forbindelse med øvelser.

Analyser af det brandskum, som Slagelse Brand og Redning bruger, viser indhold af små mængder PFOS.

Brugen af skummet på brandskolen er stoppet. Miljøstyrelsen vurderer, at det overholder grænseværdierne. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Generelforbud mod PFOS i brandskum

Brandskum, som Slagelse Brand og Redning bruger i dag, indeholder små mængder af PFOS.

Det viser analyser af brandskummet, som Slagelse Kommune har foretaget i forbindelse med undersøgelsen af PFOS-forureningen ved brandskolen i Korsør.

Der er foretaget to analyser, som viser et indhold af PFOS på henholdsvis 0,0106 milligram PFOS pr. liter og 0,009 milligram PFOS pr. liter, hvilket er under EU’s grænseværdi på 10 milligram pr. liter.

Læs også: Grøft, kolonihaver og brandskole undersøges for PFOS.
Læs også: Ingen PFOS i grøntsager og frugt fra kolonihaver ved Korsør.

Slagelse Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen, som oplyser, at der er et generelforbud mod PFOS i brandskum, hvilket betyder, at indholdet af PFOS ikke må overstige EU’s grænseværdi.

Brandskummen overholder derfor lovgivningen, og er lovlig at bruge i Danmark.

Ingen spor af PFOS i såkaldt øvelsesskum

Indholdet af PFOS er kun fundet i såkaldt skarpt brandskum. Det vil sige brandskum, som bliver brugt af beredskabet i forbindelse med konkret brandbekæmpelse og lignende. Der er ikke fundet spor af PFOS i såkaldt øvelsesskum, som bliver brugt i forbindelse med øvelser.

Det skarpe brandskum er dog med jævne mellemrum blevet brugt i forbindelser med øvelser på brandskolen. Det er sket i forbindelse med uddannelse i at bruge beredskabets kørende materiel, hvor man ikke kan benytte øvelsesskum.

Miljøstyrelsens vurdering er, at brugen af det aktuelle brandskum på brandskolen ikke kan forklare de høje koncentrationer af PFOS, som er fundet på brandskolen.

Slagelse Brand og Redning har stoppet brugen af den pågældende brandskum på brandskolen, mens den forsat bliver brugt af beredskabet forbindelse med brandslukning med videre.

Slagelse Brand og Redning er i gang med at undersøge markedet for alternativer uden indhold af nogen fluor forbindelser, herunder PFOS, som kan erstattet det nuværende brandskum.

Øverst: Genrefoto. (Foto: N-sky / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.