Grøft, kolonihaver og brandskole undersøges for PFOS

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Grøften, kolonihaverne og brandskolen bliver nu undersøgt for PFOS-forurening.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har gennemgået arkiverne og på den baggrund udpeget de steder, hvor der skal undersøges for PFOS-forurening. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Undersøgelse af brandskole og grunde starter tirsdag

På tirsdag i næste uge starter arbejdet med at undersøge brandskolen og nabogrundene for PFOS.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har på baggrund af en omfattende gennemgang af arkivmateriale udpeget de steder på og i nærheden af brandskolen, hvor der kan være risiko for PFOS-forurening. De grunde bliver undersøgt for en eventuel PFOS-forurening.

Læs også: Høje niveauer af PFOS i kød fra kogræsserforening.

»Vi undersøger der, hvor der er grund til at være bekymret, og vi tager hellere en prøve for meget end for lidt. De steder, hvor vi undersøger, det er der, hvor vi vurderer, at der mulighed for PFOS-forurening, og på baggrund af resultaterne, så vil vi vurdere, om der skal laves flere undersøgelser,« siger Jette Jungsberg, der er afdelingsleder for miljøafdelingen.

Der tages vand- og jordprøver flere forskellige steder

Undersøgelsen skal afdække, hvor omfattende PFOS-forureningen på brandskolen og de omkringliggende jorde er. Derfor skal der tages både vand- og jordprøver flere forskellige steder.

På selve brandskolen forventer man skulle lave cirka 27 boringer i op til 10 meters dybde, mens der skal udtages 32 jordprøver i 11 kolonihaver. Også grøften, hvor der tidligere på året fandt høje koncentrationer af PFOS, skal der tages prøver.

Læs også: Advarsel mod badning i Korsør Nor.

»Vores oplæg til undersøgelsen er baseret på en gennemgang af områdets historie. Vi har kigget i arkiverne for at finde ud af, hvad der har været af aktiviteter, som kan betyde, at der i dag kan være forurening. Det er på baggrund af den gennemgang, vi har lavet vores oplæg til en undersøgelse,« siger Jette Kjøge Olsen, der er seniorprojektleder, NIRAS.

Arbejdet starter i næste uge i kolonihaverne, hvor man tager de første prøver, og derefter fortsætter arbejdet med boringer på brandskolen og prøveudtagninger forskellige steder. Forventningen er, at resultaterne af undersøgelserne er færdig i slut juli.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.