Ingen PFOS i grøntsager og frugt fra kolonihaver ved Korsør

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Analyser af grøntsager og frugt har ikke vist sundhedsskadelige niveauer af PFOS. Fødevarestyrelsen fraråder fortsat fangst af fisk, og styrelsen forventer at have analyseresultater fra kød fra tre kalve fra Kogræsserforeningen efter Kristi Himmelfartsferien.

Analyser af grøntsager og frugt fra området omkring Korsør Nor har ikke vist sundhedsskadelige niveauer af de miljøskadelige stoffer PFOS. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Ikke grundlag for at advare mod grøntsager og frugt

Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted har analyseret i alt 11 prøver af jordskokker, porrer, løg, kartofler, peberrod, jordbær, jostabær, solbær, rabarber og æbler indsamlet fra i alt ni haver i kolonihaveforeningen Rundingen, Korsør.

Nogle prøver er fra sidste års høst, og andre er taget direkte op af jorden i april 2021. Ingen af de 11 prøver viste målbare indhold af PFOS. Der er ikke grundlag for at advare mod at spise grøntsager og frugt.

Læs også: Grøft, kolonihaver og brandskole undersøges for PFOS.

I takt med at der kommer nye resultater af blandt andet jordprøver, vil Fødevarestyrelsen vurdere, om der skal tages flere prøver, og om nye resultater giver anledning til ændret risikokommunikation.

Slagelse Kommune har sendt jordprøver fra kolonihaverne til analyse, og der forventes svar på prøverne indenfor 14 dage.

Ål indeholdt ikke PFOS på et sundhedsskadeligt niveau

Fødevarestyrelsen har også analyseret en prøve af ål fanget i Korsør Nor. Ålen indeholdt ikke PFOS på et sundhedsskadeligt niveau.

Fødevarestyrelsen vil i løbet af maj analysere flere spisefisk fanget i Noret for på den måde at få afdækket eventuelt. forurening af fisk i området.

Af forsigtighedsgrunde fraråder Fødevarestyrelsen fortsat fangst af fisk i en zone på 100 meter fra brandskolens udløb i Noret.

Fødevarestyrelsen forventer endvidere at have analyseresultater fra kød fra tre kalve fra Kogræsserforeningen ved Noret efter Kristi Himmelfartsferien. Tidligere analyse af kalvekød fra området har vist et niveau, som giver anledning til sundhedsmæssig bekymring.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Foto: Jynto, CC0, via Wikimedia Commons). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.