Odd Fellow holder åbent hus på fredag

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Odd Fellow i Korsør holder åbent hus, hvor alle er velkomne til at deltage i overrækkelsen af donationer til humanitære formål og et efterfølgende traktement.

Mange har sikkert set en bygning med teksten “Odd Fellow Logen (I.O.O.F)” med tre kædeled over. Du kan blandt andet finde ordensbygninger på Dahlsvej 2 i Korsør, på Frederiksgade 15 i Slagelse og på Havnevej 46 i Skælskør.

Åbent hus i Korsør med donationer til humanitære formål

Odd Fellow Ordenen har 200 års stiftelsesdag og holder åbent hus i alle sine ordensbygninger i Danmark fredag den 26. april 2019.

Søsterloge 48 Perlen og broderloge 60 Hammeren i Korsør holder åbent hus med reception og overrækkelse af donationer kl. 10.00. Der vil være et lettere traktement efter donationerne.

Logerne i Korsør vil uddele donationer til FDF, Hospitalsklovnene, Picnickoncerterne, Kanonjolleprojektet og Cykling uden alder.

Artiklen fortsætter efter billedet.

En tidligere donation (2017). (Privatfoto: Odd Fellow).

En påskønnelse af det medmenneskelige arbejde

Korsør-logerne donerer pengebeløb til fem modtagere, som de to logers medlemmer selv har indsamlet i deres egen kreds. Dertil kommer udlevering af Ordenens indsamlede penge, der er specielt beregnet til festligholdelse af 200-årsjubilæet

Midlerne uddeles lokalt til humanitære formål som en påskønnelse af et medmenneskeligt arbejde og som en opmuntring til fortsat at yde en stor indsats i hverdagen.

Logerne i Korsør har udvalgt følgende modtagere:

  • FDF i Korsør modtager 5.000 kroner. FDF gør det muligt for børn i alle aldre at komme ud i naturen til blandt andet Skovens Dag med forskellige aktiviteter.
  • Hospitalsklovnene i Slagelse modtager 5.000 kroner. Foreningen er landsdækkende og kommer rundt til alle sygehuse i Danmark, hvor de når halvdelen af alle indlagte børn.
  • Picnickoncerterne i Korsør modtager 10.000 kroner. De arrangerer mange koncerter med festlig og folkelig musik på fæstningen.
  • Kanonjolleprojekt i Korsør modtager 10.000 kroner. Korsør Produktionshøjskole er snart færdig med en kanonjolle, og her skal de bruge uniformer, som bliver syet af frivillige.
  • Cykling uden alder i Korsør modtager 10.000 kroner. Disse friske mennesker gør en stor indsats for, at ældre kan komme en tur ud i naturen og forblive en del af lokalsamfundet.

I den tidlige middelalder rejstes en række imponerende kirker, klostre og slotte. Opførelsen blev for en stor del udført af ufaglærte arbejdere, der rejste fra byggeri til byggeri. Disse samfund blev senere til loger. (Kilde: Odd Fellow).

Den første danske broderloge blev stiftet i 1878

Det begyndte med en ung englænder Thomas Wildey, som i 1817 var udvandret til USA. Han nedsatte sig i Baltimore, hvor der på det tidspunkt herskede megen sygdom, blandt andet pest. Borgerne måtte klare sig selv eller finde hjælp hos hinanden.

Dette berørte ham meget, og han gik i gang med at finde personer der – som han selv – havde været medlemmer af Odd Fellow Ordenen i England. I 1819 lykkedes det for ham at stifte den første Odd Fellowloge i USA.

Den gren af Odd Fellow Ordenen, som “Den uafhængige danske Odd Fellow Orden” er tilknyttet, blev stiftet i USA. Initiativtageren var Thomas Wildey fra England. Han og fire andre brødre grundlagde den første loge “Nr. 1 Washington” i værtshuset “The Seven Stars” i Baltimore i 1819. (Kilde: Odd Fellow).

I 1878 kom Odd Fellow Ordenen til Danmark. Den første broderloge stiftedes den 30. juni 1878 og har sit hjemsted i Odd Fellow Palæet i København.

I dag er der 110 broderloger og 94 søsterloger med et samlet medlemsantal på 12.000 i Danmark. Tillige hører Spanien og Tjekkiet under Den Danske Storloge.

En fremsynet broder, Schuyler Colfax, senere vicepræsident i USA, tog i 1851 initiativet til oprettelsen af rebekkainstitutionen – den kvindelige del af Odd Fellow Ordenen. Navnet rebekkaloger blev i 1997 ændret til søsterloge. (Kilde: Odd Fellow).

Artiklen fortsætter efter billedet.

Overmesteren stol i Korsør. (Privatfoto: Odd Fellow).

Ordenen er et etisk samfund med et humanitært sigte

»Ordenens formål og arbejdsformer har efter min opfattelse altid kunnet tilpasses ethvert samfund og tid, netop fordi vi aldrig har forladt de oprindelige, bærende principper. Vi kan opdele vort formål i to dele, det udadvendte og det indadvendte. Eller sagt med andre ord: Et praktisk og et etisk formål,« fortæller Odd Fellow Ordenens Storsire, Erling Stenholdt, og fortsætter:

»Odd Fellow Ordenen er et etisk samfund med et humanitært sigte som har både brødre og søstre. Det yngste medlem er 22 år og det ældste er 102 år gammel.«

Betegnelsen “Odd Fellow” kan oversættes til “mærkelig fyr”, men sproghistorien giver denne forklaring: “Odd” betyder noget enestående eller særligt, men det kan også stå for “oath”, altså “edsvoren”. “Fellow” svarer til det gamle danske ord “fælle” eller “ven”. “Odd Fellow” er derfor synonymt med “en edsvoren, særlig ven”. (Kilde: Odd Fellow).

Erling Stenholdt forklarer, at de samtidig tager del i hinandens glæder og sorger. Fortrolighed ikke noget, som de taler om – det er en selvfølgelighed.

Der er med andre ord tale om et “fristed” væk fra hverdagen. Her er ingen, der spørger efter budgetter, statistikker og marketingsplaner, eller om man er klar til en ny opgave.

Øverst: Logebygningen på Dahlsvej 2 i Korsør. (Privatfoto: Odd Fellow). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.