Monsterbrandbil sættes ind i Storebæltsberedskabet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Brandbilen, som er døbt “Brosprøjten”, er i stand til at klare voldsomme hændelser på Storebæltsbroen.

Den specialfremstillede brandbil, som allerede er døbt “Brosprøjten”, blev i dag demonstreret hos Slagelse Brand og Redning i Korsør.

Brandbilen er i stand til at klare selv de helt voldsomme hændelser og skal fremover indgå som en fast bestanddel af beredskabet på Storebæltsbroen. Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Vigtigt at Storebæltsbroen er åben og sikker at køre over

Sund & Bælt vurderer jævnligt beredskabet og besluttede for et par år siden, blandt andet på baggrund af danske og internationale erfaringer med lastbilbrande, at øget indsatsen med brandsikring. Brandbilen er et vigtigt led i denne indsats.

»Storebæltsbroen er en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark, og derfor har vi kontinuerligt et stort fokus på, at broen er åben og sikker at køre over,« siger Lars Fuhr Pedersen, der er teknisk direktør i Sund & Bælt, og fortsætter:

»Den specialdesignede brandbil vil sammen med en brandsikring af østbroens hovedkabler, som vi foretog sidste år, være med til at højne sikkerheden for de mange tusinde daglige brugere ved at minimere risikoen for skader på vores konstruktioner.«

Godt 1200 meter af østbroens store hovedkabler blev i 2019 brandsikret tættest ved vejbanen med brandhæmmende maling og isolerende brandtæpper, som skåner stålet i broens kabler mod varmen ved en brand og forhindrer, konstruktionerne tager skade, selv ved en kraftig og længerevarende brand.

Brandbilen er tilpasset forholdene på Storebæltsbroen

Udstyret med en 14 meter lang bom kan det nye brandkøretøj med en fjernstyret vandkanon sprøjte vand ind fra broens yderside og nå ellers svært tilgængelige og kritiske steder.

Der er stillet skarpe krav til køretøjets udstyr, så det både er i stand til at klare de mere normale ulykker på broen, men også de helt voldsomme hændelser.

Artiklen fortsætter under billedet.

Brosprøjten. (Foto: Sund & Bælt).

»Vi har, i tæt samarbejde med Sund og Bælt, beskrevet hvordan køretøjet skulle bygges, og hvilket udstyr som skulle være på. Det er et vigtigt samarbejde omkring en vigtig trafikåre i Danmark, at vi i fællesskab arbejder for at løse hændelser så hurtigt som man kan – og at vi sikrer, at der er det rigtige materiel til rådighed,« siger Michael Djervad, der er beredskabschef i Slagelse Brand og Redning, og fortsætter:

»Jo større og mere kompliceret en hændelse er, desto længere tid vil det også tage at løse den. Men vores håb er, at vi med den nye brosprøjte kan løse disse nemmere og hurtigere, så vi hurtigere vil kunne få trafikken til køre igen.«

Brosprøjten har blandt andet et helt særligt “skumanlæg”, som er beregnet til hurtigt at kunne slå kraftige brand ned. Den er monteret med en særlig bom på taget med en vandkanon, som vil kunne svinges ud over brosiden og angribe brande udefra, hvor mandskabet ellers ikke vil kunne nå, samt oppefra.

Derudover er Brosprøjten udstyret med en bjærgningsgrill på bagenden, så den vil kunne nødflytte køretøjer væk fra broen.

Alt mandskab på Station Korsør er netop nu i gang med at blive uddannet i at bruge brosprøjten, og Slagelse Brand og Redning forventer at kunne indsætte den i operativ drift i midten af december.

Fakta om brandbilen til Storebæltsforbindelse:
  • Specialsprøjten er udstyret med en 14 meter lang bom, der kan drejes i en vilkårlig retning
  • Yderst på bommen er der en fjernstyret vandkanon.
  • Brandfolkene kan følge vandkanonens arbejde via et almindeligt og et termisk kamera.
  • Der er plads til 6000 liter vand.
  • CAF – Compressed Air Foram system, der blander skumvæske i vandet og giver en større slukningseffekt.
  • Bjergningsbom til køretøjer under 3500 kg.
  • Brandbilen finansieres gennem beredskabsaftalen mellem Sund & Bælt og Slagelse Brand og Redning.
  • Det er Slagelse Brand og Redning, der betjener brandbilen.

Øverst: Brosprøjten. (Foto: Sund & Bælt). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.