Korsør Brandskole får ikke påbud om oprensning af PFOS

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Korsor.News – Region Sjælland har gennemgået sagen om PFOS-forureningen på Korsør Brandskole. Forureningen defineres herefter som “herreløs”, og regionen kan derfor forvente at få overdraget den meget store forureningssag, der skal løses for det offentliges midler.

Slagelse Kommune kan ikke meddele påbud om oprensning af PFOS-forureningen på Korsør Brandskole. Region Sjælland er enig i den vurdering og kan derfor forvente at få overdraget forureningssagen. I og med staten står for at prioritere midler til en sådan opgave, opfordrer Region Sjælland den kommende miljøminister til hurtigst muligt at få afklaret økonomien til den videre indsats på overfladevandsområdet. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

PFOS-forureningen defineres herefter som herreløs

Forurener betaler princippet kan ikke komme i spil i forhold til forureningen med PFOS fra Korsør Brandskole. Det har Slagelse Kommune netop vurderet i deres varslede afgørelse om ikke at meddele påbud til forureneren på Korsør Brandskole.

Baggrunden er ifølge kommunen, at brandskolen ikke har anvendt PFOS-holdigt brandskum efter 2001. Den væsentligste del af forureningen vurderes altså at være sket før 2001, hvor jordforureningsloven trådte i kraft. Det medfører, at der ikke er mulighed for at udstede påbud om videre undersøgelser og oprensning af forureningen.

Region Sjælland har gennemgået sagen og er enig i Slagelse Kommunes konklusion. Forureningen defineres herefter som “herreløs”, og regionen kan derfor i nær fremtid forvente at få overdraget den meget store forureningssag, der dermed skal løses for det offentliges midler.

Behov for midler til fremtidig overfladevandsindsats

Regionens muligheder for indsats er fastsat i jordforureningsloven og er begrænset til beskyttelse af vigtigt grundvand, boliger, børneinstitutioner og offentlige legepladser. Kolonihaver er ikke defineret som boliger. Korsør Brandskole er ikke omfattet af disse indsatser, så selvom forureningen er voldsom, kan regionen ikke prioritere sagen til oprensning. Regionen prioriterer i stedet de få midler, der er til rådighed, til at beskytte fælles grundvand, hvor blandt andet risikoen for grundvandet er størst.

Beskyttelse af overfladevand er også en del af regionens indsats. Her er det staten, der prioriterer, hvor der skal foregå en indsats. Og først når det ligger fast, kan økonomien forhandles mellem Danske Regioner og staten – noget der først er planlagt til at foregå i 2023. Regionen har derfor ikke mulighed for at udføre andet end en mindre undersøgelse af, om forureningen udgør en risiko for Korsør Nor.

»Vi bliver nødt til at prioritere de få midler, der er til rådighed, til at beskytte vores fælles grundvand. Derfor er det også ekstra vigtigt, at en kommende miljøminister griber til handling og får afklaret, hvad der skal gøres i forhold til indsatsen overfor overfladevandet og inviterer til forhandlingerne så hurtigt som muligt, så vi kan få afklaret økonomien til den videre indsats på overfladevandsområdet,« siger Bruno Jerup (EL), der er formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland.

Mere viden og nytænkning til en national handlingsplan

Bruno Jerup bakkes op af Jette Leth Buhl (SF), der er næstformand for udvalget, som håber, at miljøministeren i en kommende regering kommer i mål med en national handlingsplan for PFAS, hvor Region Sjælland og øvrige regioner kan bidrage:

»Korsør-sagen var med til at rette fokus på nødvendigheden af en national handlingsplan for PFAS. Vi ser, at mange af PFAS-sagerne ligesom Korsør-sagen er et udtryk for fortidens synder. Og fordi PFAS-stofferne opfører sig anderledes, end de forureninger vi kender, er der brug for nytænkning. Regionerne bidrager meget gerne med vores erfaringer til en national handlingsplan,« siger hun.

Netop fordi, der er brug for mere viden og nytænkning, arbejder Region Sjælland sammen med Korsør Brandskole og Slagelse Kommune om at etablere landets første testcenter for udvikling af nye metoder til undersøgelse og oprensning af PFAS-forbindelser ved Korsør. Se tidligere udvalgsbeslutning af den 10. oktober 2022.

Læs også: Psykologhjælp til PFOS-forgiftede borgere.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.