Høje niveauer af PFOS i kød fra kogræsserforening

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Fødevarestyrelsen fraråder at spise kød fra kvæg, som har græsset ved en grøft, hvor brandskolen har sit udløb. Af forsigtighedsgrunde anbefaler styrelsen også, at man ikke spiser fisk, der er fanget tæt ved brandskolens regnvandsudløb til Korsør Nor.

Kød fra kvæg fra kogræsserforening i Korsør indeholder PFOS i mængder, som gør, at det udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko.

Fisk og rejer fra Korsør Nor viser til gengæld ikke alarmerende indhold af PFOS. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise kødet

Fødevarestyrelsen konkluderer i en analyse, at kød fra Korsør Kogræsser og Naturplejeforening indeholder PFOS i for store mængder.

Kødet stammer fra kvæg, som har græsset på engen, hvor man har målt høje værdier af PFOS i en grøft, hvor brandskolen har sit udløb.

Læs også: Brandskum årsag til PFOS-fund i rensningsanlæg.
Læs også: Nye fund af stoffer i SK Forsynings drikkevand.

Analysen viser, at kødet har et indhold af PFOS på 180 nanogram pr. gram. Det er en overskridelse af det tolerable indtag af oksekød for en voksen person, hvis man holder det op imod de anbefalinger, som de europæiske fødevaremyndigheder EFSA har fastsat.

DTU konkluderer i deres vurdering, som er udført for Fødevarestyrelsen, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise det pågældende kød.

Undgå fisk fra brandskolens regnvandsudløb til Korsør Nor

Fisk og rejer fra Korsør Nor indeholder til gengæld ikke alarmerende høje niveauer af PFOS, viser de analyser, som Fødevarestyrelsen har lavet. Analyserne viser PFOS-niveauer mellem 0,7 og 9 nanogram pr. gram i de analyserede rejer og fisk.

Af forsigtighedsgrunde anbefaler Fødevarestyrelsen dog stadig, at det frarådes, at man spiser fisk, der er fanget tæt ved brandskolens regnvandsudløb til Korsør Nor, hvor der allerede er sat skilte op på begge sider af udløbet.

Det skyldes, selvom der ikke er fundet alarmerende høje niveauer af PFOS i de fisk, der er analysereret, at der kan være variationer mellem de enkelte fisk og fiskearter.

Derfor kan Fødevarestyrelsen stadig ikke helt udelukke, at der kan være fisk, som indeholder PFOS i et omfang, som udgør en sundhedsrisiko. For at afklare denne risiko forventer Fødevarestyrelsen at lave nye analyser af spiselig fisk senere på foråret.

Analysen af fisk, kød og rejer viste:

  • Kvabber: 3,1 nanogram PFOS pr. gram
  • Ålekvabber: 6,0 nanogram PFOS pr. gram
  • Rejer: 0,7 nanogram PFOS pr. gram
  • Hundestejler: 9,0 nanogram PFOS pr. gram
  • Kalvekød: 180 nanogram PFOS pr. gram.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ulleo / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.