Fra Borgen og ud i virkeligheden

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Korsor.News – »Vi skal arbejde for at forebygge psykisk sygdom med en tidlig indsats – alle børn skal have en god og tryg start på livet. Vi skal forebygge, at børn bliver socialt udsatte og fortsat bekæmpe den negative sociale arv,« lyder det fra Brigitte Klintskov Jerkel.

Hver morgen samler en gruppe på 15-20 mennesker sig ved “Buret” ved Solens Plads i Korsør. I mandags var ingen undtagelse. Men ulig andre mandage var der også besøg fra Christiansborg, hvor den konservative socialordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, var inviteret med ud til “Buret” for at tale med de mennesker, som hver dag opholder sig der. Det oplyser partiet t en pressemeddelelse.

KFUM’s Sociale Arbejdes Social Drive Out har et vigtigt arbejde

Brigitte Klintskov Jerkel var inviteret med til Korsør af KFUM’s Sociale Arbejdes Social Drive Out. Her blev der delt sandwich ud, og Brigitte Klintskov Jerkel fik en god snak og kop kaffe med dem, som sad i mødestedet kaldet “Buret” ved Solens Plads i Korsør.

»Det var en god oplevelse, hvor dem, som jeg talte med, var meget åbne omkring, hvorfor de mødtes her, og hvad der var sket i deres liv, siden de var havnet i en udsat position,« fortæller Brigitte Klintskov Jerkel.

De fleste var på førtidspension af forskellige årsager som for eksempel nedslidning på grund af hårdt fysisk arbejde, siden de var unge. Andre på grund af alkohol- eller stofmisbrug som har ødelagt deres krop, som blandt andet har medført amputationer, tandproblemer og andre fysiske og psykiske følgevirkninger.

Men for at de ikke tabes af samfundet laver KFUM’s Sociale Arbejdes Social Drive Out et vigtigt arbejde, hvor de er med til at skabe relation til de udsatte og derved komme ind på livet af dem og få hjulpet dem med for eksempel tandlægebesøg, lægebesøg, rengøring i bolig, gældsrådgivning eller kontakt med kommunen.

Behov for forbedring af indsatsen over for udsatte grupper

For Brigitte Klintskov Jerkel var besøget dog ikke helt uvant. Hun har nemlig læst til socialrådgiver før sin tid som politiker. Her nåede hun at arbejde med udsatte børn og unge og andre borgere, som har det hårdt:

»Jeg mener, at der blandt andet er brug for fokus på og forbedring af indsatsen overfor en lang række af udsatte grupper i Danmark – heri stigningen i antallet af hjemløse,« siger Brigitte Klintskov Jerkel og fortsætter:

»Vi skal arbejde for at forebygge psykisk sygdom med en tidlig indsats – alle børn skal have en god og tryg start på livet. Vi skal forebygge, at børn bliver socialt udsatte og fortsat bekæmpe den negative sociale arv.«

Antallet af hjemløse i Danmark er faldende

Indsatser som KFUM’s Sociale Arbejdes Social Drive Out får også stadigt større relevans rundt omkring i landet. Hjemløsheden er nemlig faldende i Danmark. Det har den været de seneste år, og det er blandt andet på grund af projekter, som hjælper hjemløse med at komme på rette spor igen og vende tilbage til en normal hverdag.

Social Drive Out initiativet lader til at være en stor succes. Formiddagen forløb i højt humør og alt tyder på, at der er blevet dannet stærke relationer mellem de fremmødte, som gang på gang vender tilbage til “Buret” på Solens Plads.

Læs også: Glædeligt med færre hjemløse, men der er stadig problemer.

Øverst: Den konservative socialordfører Brigitte Klintskov Jerkel. (Foto: Det Konservative Folkeparti). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.