Valg til skolebestyrelserne i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Skolebestyrelserne har stor indflydelse på kvaliteten i folkeskolen, og alle forældre til skolebørn i Slagelse Kommune har mulighed for at stille op og blive valgt ind.

Der er valg til skolebestyrelserne på alle folkeskoler i Slagelse Kommune i foråret 2018. Det giver forældre mulighed for at stille op og blive valgt ind i skolebestyrelsen fra den 1. august.

Forældrene spiller en afgørende rolle for folkeskolen, og i de seneste år har skolebestyrelserne fået større indflydelse. Skolebestyrelsen godkender blandt andet skolens budget og fastsætter principper for skolens arbejde.

Det kan for eksempel omhandle antallet af timer på hvert klassetrin, understøttende undervisning, valgfag, specialundervisning, trivsel, brug af mobiltelefoner eller samarbejdet mellem skole og hjem. Desuden udtaler skolebestyrelsen sig til det politiske udvalg i sager på skoleområdet.

Alle folkeskoler i Slagelse Kommune holder valg i foråret, og fristen for valget planlægges på den enkelte skole. Skolerne informerer selv om valget, og du vil kunne finde informationer om valget på skolens hjemmeside fra den 14. marts. Alle valg skal være afsluttet inden sommerferien.

Hver skole laver en liste over forældre på skolen, der kan stemme og stille op til skolebestyrelsen. Alle forældre med forældremyndigheden over børn, der går på skolen eller starter den 1. august, kan stemme og stille op til bestyrelsen.

Du kan henvende dig til skolens leder eller på et opstillingsmøde på skolen, hvis du ønsker at stille op.

Genrefoto: Afonso Lima / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.