Vær med til at sænke farten i kommunen

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News ─ »Kære borger: Vær med til at gøre Slagelse til en tryg kommune at færdes i,« siger Flemming Erichsen (S), der er formand for Trafiksikkerhedsudvalget.

Bilister, som kører for stærkt, kan være svære at få til at lette foden fra speederen. Men et lavpraktisk tiltag viser sig at virke, og derfor deltager Slagelse Kommune i Rådet for Sikker Trafiks fartkampagne “Sænk farten”. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Borgerne bliver utrygge af høj fart i nærområdet

Mange danskere oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres lokalområde, og det skaber utryghed. Det er med god grund, at folk bliver utrygge, da for høj fart stadig er en afgørende faktor i knap halvdelen af dødsulykkerne i trafikken herhjemme.

Men ved at hænge vejkantplakater op med et budskab om at sænke farten, kan man få mange bilister til at sætte hastigheden ned.

I en ny undersøgelse svarer 63 procent af de bilister, som kørte for stærkt, da de så en Sænk Farten-plakat, at de satte hastigheden ned, da de kørte forbi den.

Det er med andre ord et effektivt middel til at få sænket hastigheden, når Slagelse Kommune deltager i fartkampagnen og placerer budskabet om at sænke hastigheden på udvalgte strækninger.

Vær med til at gøre Slagelse til en tryg kommune

»Kære borger: Vær med til at gøre Slagelse til en tryg kommune at færdes i,« siger Flemming Erichsen (S), der er formand for Trafiksikkerhedsudvalget, og fortsætter:

»Ved at overholde hastighedsgrænserne er du aktivt med til at øge trafiksikkerheden og trygheden når du færdes i Slagelse Kommune.«

For at opnå den største effekt i forhold til at sænke hastighederne på udsatte steder, bliver plakaterne placeret af kommunerne. Det er nemlig i kommunen, at det største lokalkendskab findes, og dermed kan der målrettet skabes forbedret tryghed i de lokalområder, hvor for høj hastighed skaber utryghed.

Derfor sætter Slagelse Kommune plakater op i forbindelse med fartkampagnen, som kører fra den 23. marts til den 12. april 2020.

For høj fart fylder meget i ulykkesstatistikken

I 2018 var for høj fart en faktor i knap halvdelen af dødsulykkerne på danske veje. Og i seks ud af 10 dødsulykker, hvor for høj fart var en faktor, var hastighedsgrænsen overskredet med under 20 km/t. Det viser tal fra Vejdirektoratet ifølge kommunen.

Selv en lille fartoverskridelse kan altså have stor betydning for sikkerheden i trafikken. Kampagnen henvender sig derfor til de mange danskere, der en gang imellem kommer til at køre lidt for stærkt.

Epinion har tidligere gennemført en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik, der viser, at 86 procent af de adspurgte meget ofte, ofte eller nogle gange oplever, at der bliver kørt for stærkt på vejene i deres lokalområde. Desuden siger 9 procent, at de oplever det sjældent. Kun 2 procent siger, at de aldrig oplever det.

Ud af dem, der oplever, at der bliver kørt for stærkt, svarer 57 procent, at det skaber bekymring for egne eller andres børn i området.

»For familier, der ønsker, at deres børn kan færdes trygt i lokalområdet, kan det virke urimeligt og uforståeligt, at bilisterne ikke tager hensyn og justerer hastigheden ned,« siger Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, og fortsætter:

»Som bilist vinder man kun ganske lidt tid ved at køre for stærkt, men man risikerer at det koster andre det dyrebareste, de har.«

Læs mere på: slagelse.dk/trafiksikkerhedsplan.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.