Udendørs idrætsfaciliteter uden kropskontakt genåbnes

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Slagelse Kommune har besluttet at åbne en række udendørs faciliteter, så bestemte aktiviteter kan genoptages.

Nu er det igen muligt at genoptage en række aktiviteter på kommunens udendørs idrætsfaciliteter. Det oplyser Slagelse Kommune i en nyhedsmeddelelse.

Nye retningslinjer om en række udendørs faciliteter

Slagelse Kommune har i går, på baggrund af ændrede retningslinjer hos sundhedsmyndigheder samt de efterfølgende meldinger fra DIF og DGI, besluttet at åbne en række udendørs faciliteter, så bestemte aktiviteter kan genoptages.

Blandt andet tennis, golf og vandsport, men ikke fodbold

Der er kun tale om udendørs aktiviteter, der er uden kropskontakt, og som kan afvikles inden for de rammer, krav og anbefalinger, som myndighederne har opstillet.

Det kan for eksempel være tennis, golf og vandsport. Kontaktsport som for eksempel fodbold er ikke omfattet og kan derfor ikke genoptages.

Alle indendørs faciliteter, og dermed også omklædningsrum, klubhuse og klublokaler med videre, vil fortsat være lukkede.

Hvis en sport normalt dyrkes indenfor, og det er muligt at rykke den ud i det fri, er der mulighed for, at aktiviteten kan genoptages udenfor, hvis alle relevante retningslinjer overholdes.

Det relevante idrætsforbund skal godkende igangsætningen

Hvis en aktivitet skal kunne genoptages, kræver det, at det relevante idrætsforbund har godkendt igangsætningen af aktiviteten, og at alle retningslinjer fra forbundet og relevante myndigheder bliver overholdt såsom forsamlingsforbuddet.

Hvis retningslinjer med videre ikke bliver overholdt, kan kommunen lukke ned for aktiviteten igen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Serr Novik / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.