Stort skridt mod en klimaneutral kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Klimaforandringerne er ikke noget, der kun sker i andre lande. Det rammer også os her i Slagelse Kommune, og derfor er jeg glad for, at klimaplanen er vedtaget af et enigt byråd,« lyder det fra borgmesterkontoret.

Byrådet har vedtaget en kombineret klima- og klimatilpasningsplan, som nu også har fået det blå stempel af tænketanken Concito og C40-netværket. Med planen skruer Slagelse Kommune op for tempoet og tager et stort skridt mod en klimaneutral kommune. Ambitionen er, at planen også skal understøtte bosætning, sundhed, er-hverv, uddannelse og biodiversitet. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Skal gøre hele kommunen CO2-neutral i 2050

Mere grøn varme, mere skov og højvandssikring. Det er bare nogle få af de indsatser og handlinger, som er en del af Slagelse Kommunes nye kombinerede Klima- og klimatilpasningsplan. Planen blev vedtaget af byrådet før jul, og i januar blev den også godkendt af den grønne tænketank Concito og det internationale netværk klimabyer C40.

C40 er et globalt netværk af 97 af verdens største og mest klimaambitiøse byer, som samarbejder om at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringer. C40-certificeringen er beviset på, at klimaplanen lever op til målene i Paris-aftalen.

I de kommende år skal den medvirke til at nedbringe Slagelse Kommunes klimaftryk og bringe Slagelse Kommune tættere på målet om at skære 70 procent af CO2-udledningen inden 2030 og gøre hele kommunen CO2-neutral i 2050.

»Klimaforandringerne er ikke noget, der kun sker i andre lande. Det rammer også os her i Slagelse Kommune, og derfor er jeg glad for, at klimaplanen er vedtaget af et enigt byråd. Nu har vi en samlet plan med en lang række initiativer, som kommer til at påvirke alle her i kommunen på den ene eller den anden måde. Vi tager et stort skridt hen mod at blive klimaneutral, men der er brug for mere, hvis vi skal nå helt i mål, og derfor er der brug for, at flere byder ind med initiativer,« siger borgmester Knud Vincents (V).

Ikke kun klima, men også sundhed og biodiversitet

Cirka 97 procent af CO2-udledningen i Slagelse Kommune stammer fra transport, energi og landbrug, og derfor er de fleste af planens handlinger også koncentreret omkring de tre sektorer. Det betyder, at planen blandt andet har fokus på at skabe en fossilfri varmeforsyning, skovrejsning og ladestandere til elbiler.

Udover de mange tiltag, som skal nedbringe CO2-udledningen, indeholder planen også en klimatilpasningsdel, som skal gøre Slagelse Kommune klimarobust.

Det skal forberede kommunen på de afledte påvirkninger af klimaforandringerne – blandt andet mere nedbør og større risiko for oversvømmelser. Ambitionen er, at de mange nye tiltag og handlinger ikke kun skal gavne klimaet, men også understøtte bosætning, sundhed, erhverv, uddannelse og biodiversitet.

»Vi er nødt til at gøre noget ved vores klimabelastning, men når vi gør det, så skal vi gøre det på en smart måde, så vores indsats gavner mere end bare klimaet. Eksempelvis har vi en ambition om at rejse ny skov. Træerne binder CO2, men samtidig giver det også helt nye muligheder for friluftslivet, og det er med til at understøtte eksempelvis vores bosætningsindsats,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for kommunens Klima- og Miljøudvalget.

Den kombinerede klima- og klimatilpasningsplan laves i regi af DK2020, som er et klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania, der skal hjælpe byer og kommuner med at tilpasse deres klimaplaner til Parisaftalens målsætninger.

Klimaplanerne laves i samarbejde med den grønne tænketank Concito og det internationale netværk af klimabyer C40. Det er derfor planen også har været forbi begges skrivebord for at blive godkendt.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.