Springbræt til noget nyt for hjælpsøgende borgere

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

»Vi vil med udgangspunkt i borgernes livsdrøm prøve at være springbræt til at prøve noget nyt.« “Fokus” er et nyt tilbud, der skal styrke hjælpsøgende borgere med at klare hverdagen selv. “Fokus” åbner officielt tirsdag den 12. juni 2018.

Tirsdag den 12. juni 2018 åbner Slagelse Kommunes nye enhed “Fokus”. Den nye enhed skal styrke hjælpsøgende borgere, så de kan klare hverdagen selv.

Slagelse Kommune er en af de første kommuner, som tager en ændring i Servicelovens §82 i brug, når formanden for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Steen Olsen (S) officielt indvier Slagelse Kommunes nye enhed “Fokus” på tirsdag.

Lovændringen åbner for, at kommuner kan give tidsbegrænsede og forebyggende tilbud til blandt andet socialt udsatte og borgere med psykiske og fysiske udfordringer. Målet er at styrke borgernes egne kompetencer og gøre dem selvhjulpne, så de ikke behøver et egentligt tilbud om støtte.

»Mange borgere kan meget mere, end de selv tror. Vi skal prøve at have fokus på det, de gerne vil, og det de kan, og vi skal turde tro på borgerne og udfordre dem med intentionen om, at de kan få en bedre hverdag og et bedre liv,« siger Steen Olsen.

Henvender sig til borgere med udfordringer

“Fokus” henvender sig til borgere med en lang række udfordringer, men fælles for målgruppen er dog, at de vurderes at kunne klare hverdagen alene, hvis de får den rigtige hjælp. Ambitionen er at indbyde borgerne til dialog og læring i et forandringsskabende miljø.

Målet er, at flere borgere skal kunne magte og mestre hverdagen, og “Fokus” skal være et springbræt til netop det. Rammen er et forløb på 16 uger – 4 uger med individuelle samtaler og 12 uger på “Fokus Akademiet”, hvor borgerne får taget livtag med hverdagen og mod til at kaste sig ud i noget nyt.

»Akademiet er først ved at tage form, men tanken er, at alle deltagerne får en række læringstilbud, hvor de selv er med til at bestemme, hvad de gerne vil. Vi vil med udgangspunkt i borgernes livsdrøm prøve at være springbræt til at prøve noget nyt,« siger leder af Fokus Thomas Dieckmann Amstrup.

“Fokus” bliver officielt åbnet tirsdag den 12. juni kl. 14:30, hvor formanden for Udvalget for Specialiserende Borgerindsatser Steen Olsen officielt klipper snoren over til “Fokus” – enhed for forandring og udvikling.

Det foregår i enhedens lokaler på Æblehaven nr. 1, 4200 Slagelse. Alle interesserede er velkomne til at deltage.


Genrefoto: Bess-Hamiti / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.