Slagelse Kommune får næstformandspost i KIMO

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Jørgen Grüner (SF) fra Slagelse Byråd bliver næstformand i KIMO, som forsøger at sætte en tværpolitisk dagsorden, der støtter op om de udfordringer, der knytter sig til kysterne og til havmiljøet.

Formanden for Slagelse Kommunes Klima- og Miljøudvalget, Jørgen Grüner (SF), bliver næstformand i Kommunernes International Miljøorganisation. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Flere kommuner går sammen om at presse på

Preben Friis-Hauge (V) fra Varde Kommune blev valgt som formand, mens Jørgen Grüner fra Slagelse Kommune blev valgt som næstformand. Det skete, da Kommunernes internationale Miljøorganisation, KIMO, havde det første konstituerende bestyrelsesmøde, efter de nye byråd var tiltrådt den 1. januar.

KIMO er en sammenslutning af kystkommuner, som forsøger at sætte en tværpolitisk dagsorden, der støtter op om de udfordringer, der knytter sig til kysterne og til havmiljøet.

»Kommunerne har mange udfordringer i denne sammenhæng, og det vil ofte være en fordel, at flere kommuner går sammen og presser på,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Klima- og Miljøudvalget, og som i øvrigt også har repræsenteret Slagelse Kommune i bestyrelsen i den forgangne periode.

»Havmiljø er et internationalt anliggende«

KIMO arbejder også internationalt og har således 80 kommuner tilknyttet i flere nordeuropæiske lande.

»Havmiljø er et internationalt anliggende, og det er derfor helt afgørende, at vi – sammen med vores kolleger i blandt andet Tyskland, Holland og Belgien samt Sverige og Norge sætter fokus på regler og på indsats for at forbedre havmiljøet,« siger Jørgen Grüner.

Den nyvalgte næstformand er opmærksom på, at alle kommuner skal kunne se sig selv i organisationens arbejde.

»KIMO er en tværpolitisk organisation, der forsøger at støtte op om kommunernes rolle, når de skal varetage deres arbejdsopgaver. Derfor er vi meget opmærksomme på, at alle kommuner og politiske interesse skal kunne se en fordel i at deltage i KIMO’s arbejde,« fortæller Jørgen Grüner.

KIMO og Slagelse Kommune afholdt sammen havmiljøkonferencen i efteråret 2021, hvor der blev sat fokus på miljøtilstanden i de indre danske farvande. Opsamlingen på denne konference blev fremlagt for Folketingets Miljø og Fødevareudvalg i starten af marts måned.

Her deltog ud over borgmester Knud Vincents (V) og Jørgen Grüner fra Slagelse Kommune også den daværende formand fra KIMO, Karsten Filsø fra Holstebro Kommune.

Øverst: Jørgen Grüner (SF) fra Slagelse Kommune og Preben Friis-Hauge (V) fra Varde Kommune til konstituerende bestyrelsesmøde i KIMO. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.