SK Forsyning sætter turbo på den grønne omstilling

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Større naturgasområder i kommunen er konverteret til fjernvarme, og afsætningen af bæredygtig fjernvarme er allerede steget med cirka 35 procent. Omsætningen er kun steget med 13 procent, fordi varmeprisen er nedsat.

SK Forsyning har visioner for fremtiden – bæredygtige visioner. Så meget, at virksomhedens strategi, der løber frem mod 2025, er blevet navngivet: “Strategi 2025 – sammen om en bæredygtig fremtid”. Det skriver forsyningsselskabet i en pressemeddelelse.

Naturgasområder er konverteret til fjernvarme

Strategien er reelt en fortsættelse af den udvikling, som forsyningsselskabet igangsatte allerede for mere end 10 år siden – i tæt samarbejde med Slagelse Kommune.

Udviklingen er i perioden gået utrolig stærkt ikke mindst på fjernvarmeområdet. Større naturgasområder er konverteret til fjernvarme, og interessen for fjernvarme er fortsat enorm. I de seneste fem år er afsætningen af varme steget med cirka 35 procent.

Omsætningen er steget med 13 procent, og det kan lyde underligt. Men det skyldes, at varmeprisen i samme periode er nedsat.

I de seneste 10 år har SK Varme investeret i seks CO2-neutrale produktionsanlæg. Et af de nyeste produktionsanlæg er solvarmeanlægget på Halsskov, men SK Varme skal fortsat arbejde på at erstatte de mest CO2-belastende brændsler.

Stor udbygning med vindmøller og solceller på vej

I de kommende år vil der ske en stor udbygning med vindmøller og solceller. Elektriciteten herfra skal nyttiggøres blandt andet til opvarmning og transport. Vel at mærke på en intelligent måde, hvor efterspørgslen tilpasses produktionen.

Den fleksibilitet kan fjernvarmesektoren levere. Derfor skal den grønne energi blandt andet anvendes til produktion af fjernvarme, men naturligvis kun, når sol og vind gør det muligt. I øvrige perioder skal der anvendes andre CO2-neutrale energikilder som for eksempel halm.

»SK Forsyning planlægger derfor at etablere en stor varmepumpe på Slagelse Kraftvarmeværk. Den nye varmepumpe vil i løbet af de næste 20 år bidrage med en CO2-reduktion på cirka 170.000 tons, samtidig med udgifterne til produktion af varme reduceres med cirka 6 millioner kroner om året,« siger administrerende direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter:

»SK Forsyning oplever i dag, at mange naturgaskunder retter henvendelse til os med ønske om, at der etableres fjernvarme i deres område. Det formentlig i lyset af Folketingets beslutning om, at naturgas skal udfases senest i 2030. SK Forsyning er derfor i gang med at planlægge en meget stor udvidelse af fjernvarmeområderne både i Slagelse og Korsør.«

Vil få 60 procent rabat på en fjernvarmetilslutning

Bestyrelsen tager stilling til udbygningen af den bæredygtig fjernvarme i marts, hvorefter naturgaskunderne vil få 60 procent rabat på en fjernvarmetilslutning.

»Formålet er netop at udfase naturgassen og erstatte med bæredygtig fjernvarme. Planerne om udbygning behandles på bestyrelsesmødet i SK Varme primo marts. Det forventes, at der herefter kan udmeldes konkrete planer for udvidelserne,« fortsætter Henrik Birch og afslutter:

»Når vi melder de nye områder ud, vil det samtidig blive med et tilbud, hvor man får tilslutningen med 60 procent rabat. Det betyder, at det i stedet for at koste 25.000 kroner vil koste 10.000 kroner at komme med på den grønne omstilling.«

Øverst: Halsskov Varmeværk. (Foto: SK Forsyning). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.