Samarbejde med Alzheimerforeningen skal øge livskvaliteten

Slagelse.News – »I Aktivitetsvenner forsøger vi altid at matche ud fra fælles interesser, så der er et “fælles tredje” som udgangspunkt for relationen. Det er vores frivillige matchledere, der står for at matche på baggrund af velkomstsamtaler med de frivillige og mennesker med demens, der tilmelder sig,« lyder det fra Alzheimerforeningen om projektet i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har indledt et nyt samarbejde med Alzheimerforeningen i forbindelse med deres projekt ”Aktivitetsvenner”. Formålet er at støtte personer med demens til at fortsætte et aktivt liv. Det skriver kommunen i en meddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Slagelse Kommune har indgået et partnerskab med Alzheimerforeningen for at støtte personer med demens gennem projektet “Aktivitetsvenner”. Målet er at hjælpe dem med at opretholde et aktivt liv og forbedre livskvaliteten. Frivillige matchledere forbinder personer med demens og frivillige baseret på fælles interesser. Aktivitetsvennerne deltager i små meningsfulde aktiviteter som cykelture, madlavning og kaffesnak for at styrke livskvaliteten. Samarbejdet, støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og Den Danske Forskningsfond, sigter også mod at give aflastning til pårørende. Alle opfordres til at blive frivillige Aktivitetsvenner med fokus på fællesskab og socialt engagement.

Fortsætte et aktivt liv og øge livskvaliteten

En demenssygdom kan ofte sætte en stopper for, at man selv kan dyrke det, som man holder af både socialt og fysisk. Derfor har Slagelse Kommune indledt et nyt samarbejde med Alzheimerforeningen omkring deres projekt Aktivitetsvenner, hvor et korps af frivillige støtter personer med demens til at fortsætte et aktivt liv.

Cykle en tur, lave mad sammen, lytte til musik eller nyde en kop kaffe og en lille snak. Det er eksempler på, hvad frivillige aktivitetsvenner kan være med til at lave med personer med demens. Det er små meningsfulde hverdagsting, som kan være med til at øge livskvaliteten og understøtte personer med demens i at fortsætte med at leve et aktivt liv.

Aktivitetsvenner er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og Den Danske Forskningsfond.

»Der bliver vendt op og ned på livet, når man får en demenssygdom. Vi vil gerne understøtte muligheden for, at personer med demens kan fortsætte et aktivt liv og derigennem opleve øget livskvalitet,« siger Heidi Hjort Kjelgaard, der er afdelingsleder i Slagelse Kommune, og fortsætter:

»Samtidig er de frivillige aktivitetsvenner også med til at give aflastning til de nærmeste pårørende. Vi ser frem til samarbejdet med Alzheimerforeningen og håber der er frivillige, som vil støtte op om det gode initiativ«

Alle matches ud fra deres fælles interesser

Det er Alzheimerforeningen, som står for indsatsen med at udvikle et korps af frivillige aktivitetsvenner. Aktivitetsvennerne kan for eksempel ledsage personer med demens til aktiviteter og/eller deltage sammen med.

»I Aktivitetsvenner forsøger vi altid at matche ud fra fælles interesser, så der er et “fælles tredje” som udgangspunkt for relationen. Det er vores frivillige matchledere, der står for at matche på baggrund af velkomstsamtaler med de frivillige og mennesker med demens, der tilmelder sig,« siger Mille Vang, der er projektmedarbejder hos Alzheimerforeningen, og tilføjer:

»Vi er glade for, at Slagelse Kommune er gået ind i samarbejdet, så vi kan få skabt nye relationer mellem frivillige og personer med demens, som kan få glæde af hinandens selskab.«

Livskvaliteten går begge veje for begge parter

Tilbuddet har fokus på at bringe frivillige og personer med demens sammen omkring fælles interesser.

»Alle mennesker har brug for et aktivt liv. Med aktivitetsvennerne håber vi der bliver nemmere for flere personer med demens at få en hverdag med fysisk aktivitet, fællesskab og socialt samvær,« oplyser Helle Dalsgaard (SF), der er formand for kommunens Seniorudvalg, og fortsætter:

»De frivillige og personer med demens matches ud fra fælles interesser, så de nye relationer som skabes kan forhåbentlig også udvikle sig, så livskvaliteten og glæden ved at være aktive sammen, kan gå begge veje.«

Sådan bliver du frivillig aktivitetsven

Alle som har lyst til at lave frivilligt arbejde, hvor venskab og hyggeligt samvær er i centrum kan blive aktivitetsven. Det eneste, det kræver er, at man er rummelig, ansvarsfuld og stabil, og at man kan afsætte tid til at mødes med sit match.

Præcis hvor ofte man mødes, beslutter man selv, men Alzheimerforeningen anbefaler, at man mødes ca. én gang hver eller hver anden uge. Alle aktivitetsvenner får desuden viden om demens og om de situationer, man som frivillig kan komme ud i.

Læs mere eller meld dig som aktivitetsven på: alzheimer.dk.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/5fw4