Red Barnet Ungdoms Læringscafé hjælper børn i Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Læringscaféer i Slagelse giver børn Unge frivillige lektiehjælpere supplerer lærere og pædagoger ved at tilbyde læring på alternative måder samt at tilbyde tid, nærvær og møder i øjenhøjde. Dermed får børn en unik mulighed for at forbedre sig og udvikle deres arbejde i skolen.

Alt for mange børn forlader grundskolen uden at have de nødvendige kompetencer, som kræves for at kunne tage en ungdomsuddannelse og komme godt videre i livet.

Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom har indgået et partnerskab i perioden 2018-2021, som skal bidrage til at rette op på dette. Parterne vil sammen gøre en indsats for at bryde den negative udvikling, som gør, at 15 procent af de 15-årige ikke kan læse og 13,6 procent ikke kan regne godt nok til at klare sig på en ungdomsuddannelse.

»I et samfund som det danske kan vi ikke være bekendt at svigte disse børns og unges ret til en uddannelse, der kan bringe dem godt videre i livet,« siger Generalsekretær i Red Barnet Ungdom, Camilla Burgwald.

Frivillige lektiehjælpere spiller en særlig rolle i at støtte op om udsatte børns læring. Børnenes vanskeligheder bunder ofte i mangel på både faglige, personlige og sociale ressourcer. Her kan unge frivillige lektiehjælpere supplere lærere og pædagogers arbejde ved at tilbyde læring på alternative måder samt tid, nærvær og møder i øjenhøjde.

Læringcaféen gør en mærkbar forskel hos børnene

De unge engagerede frivillige har været med til at hjælpe elever med at overvinde forskellige faglige udfordringer. Det er ikke kun i dansk og matematik, at børnene har rykket sig. Det er i ligeså høj grad på det personlige plan, hvor de frivillige kan mærke, at der er sket en stor forskel.

De forskellige børn, der deltager i læringscaféen, har fået et øget selvværd, og er gennem forskellige succesoplevelser blevet mere motiverede for at gå i skole. Denice Sommer-Thisted der er frivillig projektleder for læringscaféen på Antvorskovskolen i Slagelse By glæder sig over den mærkbare forskel som Læringcaféen har gjort for børnene:

»Jeg læser til folkeskolelærer, så det har været fedt at praktisk erfaring. Det har været en fornøjelse at se hvordan de forskellige elever kan rykke sig fagligt og socialt på kort tid. En af de bedste oplevelser skete her for nylig, da der kom en elev ind, der ikke rigtig havde lyst til at være der,« fortæller Denice Sommer-Thisted og fortsætter:

»Han endte dog med at blive der, og fik hjælp med sine matematik-lektier. Da dagen var slut, havde han lavet alle sine lektier og fået sig en rigtig aha-oplevelse. Han fortalte at han meget gerne ville komme næste gang, og spurgte om han måtte tage en af sine venner med. Det sådan nogle oplevelser der gør, at jeg glæder mig til arbejde som folkeskolelærer.«

De unge frivilliges engagement gør alverden til forskel

De unge frivillige klædes af Red Barnet Ungdom på til opgaven gennem en stærk og fleksible organisering, samt løbende uddannelse og kompetenceudvikling. Den frivillige indsats koordineres tæt med lærere og pædagoger, således at barnets behov altid er i centrum.

Programleder for Læringsindsatsen i Red Barnet Ungdom, Lotte Juul Mikkelsen, er imponeret over de frivilliges indsats, der har været med til at gøre en stor forskel for projektet.

»De frivilliges engagement og store interesse i at være sammen med børnene gør alverden til forskel. Børnene bliver mødt med en oprigtig interesse og en smittende glæde og engagement, hvilket gør læringscaféen til et rart sted at være. Det giver børnene et andet syn på læring og lektier, som er med til at styrke børnenes faglige selvtillid og ofte også deres trivsel i skolen generelt.«

[d12-plain]Partnerskabet Mod på Skolelivet skal give 5.000 børn mod på skolelivet ved at engagere 3.500 unge frivillige i 120 læringscaféer og 400 lektievenner-match over hele Danmark. Partnerskabet løber fra 2018-2021 og Egmont Fonden har bevilget 18.925.000 kroner til indsatsen.[/d12-plain]


 Foto: Red Barnet Ungdom

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.