Ny fleksibel uddannelse skal gøre flere ufaglærte faglærte

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Det er aldrig for sent at tage en uddannelse, for det stiller eleverne stærkere i deres arbejdsliv. Samtidig får arbejdsgiver uddannet nogle medarbejdere med lidt mere livserfaring og som har vist at de er gode til og trives med arbejdet i hjemmeplejen,« lyder det fra uddannelseskonsulenten i Slagelse Kommune.

I Slagelse Kommune vil man gerne fastholde og opkvalificere ufaglærte medarbejdere ved blandt andet at tilbyde uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Antallet af ældre stiger, og dermed stiger også behovet for at rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet. I Slagelse Kommune vil man gerne fastholde og opkvalificere ufaglærte medarbejdere ved blandt andet at tilbyde uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Men når man er et sted i livet med blandt andet hus og børn, så virker tanken om skolebænken og SU knap så tillokkende. Derfor har Slagelse Kommune i samarbejde med ZBC startet en ny fleksibel uddannelse, som otte medarbejdere startede på 21. november.

Otte medarbejdere fra hjemmepleje i Slagelse, Boeslunde, Agersø og Skælskør har netop haft første skoledag på ZBC i Slagelse på uddannelsen til Social og Sundhedshjælper. Deres uddannelsesforløb bliver dog anderledes end deres elevkammerater for ud over at være elever, så er de otte medarbejdere også ansat i hjemmeplejen i Slagelse Kommune, og de er derfor startet på en fleksibel EUV 1 SSH-uddannelse.
Kombination af teori og arbejde i trygge og velkendte omgivelser

»Vi vil rigtig gerne opkvalificere og fastholde vores dygtige medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Derfor har vi i samarbejde med fællestillidsrepræsentanten i FOA, vores uddannelseskonsulenter og ZBC fået lavet et særligt fleksibelt uddannelsesforløb, som gør, at medarbejderne kan få social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvoraf de 17 uger er på skolebænken og resten af tiden arbejder de i deres almindelige stilling i de trygge og velkendte omgivelser,« siger hjemme- og sygeplejen Therese Gjerde Corfix, der er leder af Sundhedstilbud, og fortsætter:

»Samtidig får de voksenelevløn de 17 uger på skole og et ekstra løntrin, når de er færdige med forløbet. Vi er rigtig glade for, at hele otte medarbejdere har takket ja, som de første, og vi arbejder også på, at de ufaglærte som vi allerede har ansat, og dem vi fremover ansætter, vil få mulighed for at leve op til kravene for EUV – 1, så flere kan få mulighed for at tage uddannelsen.«

Står stærkere og på lige vilkår som faglært

En af de medarbejdere, som netop er startet på uddannelsen, er Lillian Ohrberg-Nielsen på 34 år, som arbejder i hjemmeplejen i Slagelse. Hun har prøvet lidt af hvert både uddannelses- og arbejdsmæssigt blandt andet tømrer, maler, salgsassistent, elektriker, inden hun fandt sin rette hylde i 2019, hvor hun startede som ufaglært i hjemmeplejen i Slagelse Kommune.

»Jeg er helt vildt glad for mit arbejde og mine kolleger. Men da jeg blev spurgt omkring muligheden for at tage social- og sundhedshjælperuddannelsen, så krævede det lidt tilløb. For det er tidskrævende at læse og samtidig arbejde fuld tid, når man også har små børn. Tanken om at skulle på SU var heller ikke så tillokkende. Så da de barrierer var væk med den nye fleksible uddannelse, så var jeg slet ikke i tvivl. Jeg er rigtig glad for mine kolleger, og vi har et super godt arbejdsmiljø. Men jeg glæder mig til at stå stærkere, føle mig mere sikker og på lige vilkår med mine kolleger,« siger Lillian Ohrberg-Nielsen.

Mere livserfaring og flere andre kompetencer

De nye elever afslutter deres uddannelse den 21. januar 2024, og selvom der ikke er mange ufaglærte medarbejdere i Slagelse Kommune, så er det håbet, at flere vil takke imod tilbuddet om det nye uddannelsesforløb.

»Det er aldrig for sent at tage en uddannelse, for det stiller eleverne stærkere i deres arbejdsliv. Samtidig får arbejdsgiver uddannet nogle medarbejdere med lidt mere livserfaring og som har vist at de er gode til og trives med arbejdet i hjemmeplejen. Vi er derfor rigtig glade for, at vi i samarbejde med SOSU ZBC i Slagelse som de første på Sjælland har fået lavet et fleksibelt EUV 1 uddannelsesforløb, hvor de barrierer, som ellers har afholdt mange fra at tage uddannelsen, nu er blevet til små bump på vejen,« siger uddannelseskonsulent Mette Lindelof i Slagelse Kommune.

Fakta om den fleksible EUV 1 SSH-uddannelse:

  • For at blive optaget skal man være over 25 år og have mere end to års relevant erhvervserfaring fra hjemmeplejen eller et plejecenter.
  • Man skal opnå en realkompetencevurdering, hvor erhvervserfaringen betyder, at eleverne får godskrivning for alt praktik samt og godskrivning for 20 ugers grundforløb 2, som ligger forud for uddannelse og normalt er på SU.
  • Forløbet varer 1 år og 2 måneder, hvoraf de 17 uger i uddannelse er på skolebænken.
  • Undervisningen foregår på SOSU ZBC i Slagelse på et Social- og Sundhedshjælperhold.
  • Når de øvrige Social- og Sundhedshjælperelever skal i praktik, arbejder eleverne fra det fleksible forløb i de hjemmeplejeområder som de er ansat i. Det betyder, at de kan blive i de velkendte og trygge rammer og blandt gode kolleger under en stor del af forløbet.
  • Under forløbet får eleverne tilbudt uddannelsessamtaler med praktikvejledere for SOSU-elever.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.