Nu bliver det nemmere at bruge kommunes haller

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Slagelse.News – Flere bevægelsesstationer, længere bemanding i hallerne og nemmere adgang til faciliteterne skal styrke idrætslivet i og omkring hallerne i Slagelse Kommune.

I Slagelse Kommune er idrætshallerne og udefaciliteter et afgørende bindeled for borgerne. Derfor har et enigt Kultur- og Fritidsudvalg sat en række tiltag i gang, så det bliver nemmere at dyrke idræt i og omkring hallerne.

Længere bemanding og nemmere adgang til faciliteter

Flere bevægelsesstationer, længere bemanding i hallerne og nemmere adgang til faciliteterne er nogle af de tiltag, som skal styrke idrætslivet i og omkring hallerne.

Tiltagene kommer efter et dialogmøde med de lokale foreninger og borgere, som gav Kultur- og Fritidsudvalget gode input til at igangsætte indsatser.

»I Slagelse Kommune tror vi på, at vi i fællesskab med borgerne og de lokale foreninger skaber de bedste idrætstilbud og muligheder for bevægelse,« siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), og fortsætter:

»Derfor gør vi nu en række af vores fælles ideer til konkrete tiltag, som allerede fra 2019 vil opruste vores haller og idrætsfaciliteter. På den måde styrker vi borgernes mulighed for et aktivt liv.«

Nyt bookingsystem med ledige tider og idrætstilbud

En af ændringerne vil gøre det nemmere at se ledige tider og idrætstilbud. Mulighederne for et nyt bookingsystem undersøges i øjeblikket med henblik på at tage det i brug i 2019.

»I dag spiller vores haller en afgørende rolle for både land og by,« siger medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Troels Brandt (RV) og fortsætter:

»Det er her, at vores børn indgår i deres første sportsfællesskaber. Det er her, at vi i trygge rammer kan få sved på panden, og hvor vores ældre borgere kan komme til banko og andre hyggelige arrangementer. Derfor opruster vi, så borgerne i endnu højere grad kan booke haltimer og dyrke selvorganiseret idræt.«

Større økonomisk råderum til de selvejende haller

Også kommunens syv selvejende haller kan se frem til nye ændringer. Tidligere var der lagt op til, at hallerne tilsammen skulle spare 750.000 kroner årligt, men nu har man ændret i driftsaftalen, så den årlige udgift bliver 375.000 kroner frem til 2020.

Aftalen giver dermed hallerne et større økonomisk råderum, så de fortsat kan være et knudepunkt for borgerne i hele kommunen.

I budgetaftalen står også svømmehallerne overfor en større renovering, ligesom at der også skal oprettes flere vandrestier i kommunen. Tiltag, der alle styrker kommunens målsætning om, at halvdelen af borgerne i 2025 skal være medlem af en forening, mens 75 procent skal være fysisk aktive.


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.