Nominering til årets bygningspræmiering

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Sidste år var det Kløvertårnet i Slagelse by og Kabeldepotet i Korsør, som blev hædret med bygningspræmieringen. Alle er velkomne til at komme med forslag til dette års nominering.

Nu er det snart tid til at finde dette års nominerede, og alle er velkomne til at komme med forslag, skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Nybyggeri og renovering af høj arkitektonisk kvalitet

Sidste år var det Kløvertårnet og Kabeldepotet, som blev hædret med bygningspræmieringen. Nu er det snart tid til at finde dette års nominerede, og alle er velkomne til at komme med forslag. På Arkitekturens Dag den 3. oktober bliver det afsløret, hvem der vinder årets bygningspræmiering. Men allerede nu efterlyser Slagelse Kommune forslag til værdige modtagere af prisen.

Slagelse Kommune har siden 1988 præmieret både nybyggeri og renoveringer af høj arkitektonisk kvalitet. De seneste år har dommerkomiteen uddelt både en pris til nybyggerier og en til renoveringer, der har fokus på ombygninger, istandsættelser og restaureringer, som tidligere havde en tendens til at blive overset.

Bygningspræmieringen er en anerkendelse til bygherre og arkitekt, men lige så vigtigt er det, at præmieringen af de gode eksempler kan medvirke til at øge interessen for og inspirere til endnu flere smukke bygninger og anlæg i både byer og landområder.

Udover hædrende omtale består præmien af en bronzeplade til opsætning på bygning eller anlæg samt et diplom til bygherre og arkitekt. Nybygningsprisen er sponsoreret af det lokale landinspektørfirma Skel.dk. Renoveringsprisen er sponsoreret af den lokale tømmer- og snedkermester Niels Lien.

Forslag med billedmateriale og en kortfattet begrundelse sendes senest den 22. august 2022 til plan@slagelse.dk.

Hvilke bygninger og anlæg kan komme i betragtning

For at et byggeri eller anlæg kan komme i betragtning til prisen, skal det være færdiggjort inden for det forgangne år og inden for følgende områder:

 • Smukt og godt byggeri i almindelighed.
 • Nybyggeri, der æstetisk og på særlig hensynsfuld måde er indpasset i det eksisterende bymiljø og landskab.
 • Særlige fortjenstfulde renoveringer eller restaureringer af ældre ejendomme.
 • God og nænsom skiltning eller facadeudformning.
 • Smukke anlæg – torve, pladser, haver, opholdsarealer med videre.

Dommerkomiteens sammensætning:

 • Carsten Holgaard, arkitekt (fagdommer)
 • Tanja Jordan, arkitekt (fagdommer)
 • Ole G. Nielsen, Bevaringsforeningen for Slagelse og Omegn
 • Claus Lorange Christensen, Skælskør Bevaringsforening
 • Jane Kjølbye, Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og omegn
 • Michael Thomsen, direktør, Skel.dk (sponsor)
 • Niels Lien, direktør, Tømmer- og Snedkermester Niels Lien (sponsor)
 • Knud Vincents, borgmester
 • Anders Koefod, formand for Teknik-, Plan- Landdistriktsudvalget
 • Darrin Bayliss, planchef, Center for Miljø, Plan og Teknik
 • Dertil kommer sekretæren for dommerkomiteen: Maja Østermann, Arkitekt, Plan, Center for Miljø, Plan og Teknik.

Læs også: Kløvertårnet og Kabeldepotet får en pris (oktober 2021).

Øverst: Kabedepotet. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.