Kløvertårnet og Kabeldepotet får en pris

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Det blev Kløvertårnet i Slagelse og Kabeldepotet i Korsør, som blev hædret med årets bygningspræmiering.

Kløvertårnet og Kabeldepotet bliver vindere ved årets bygningspræmiering. Kløvertårnet får Nybyggerprisen, mens Kabeldepotet får Renoveringsprisen. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Vinderne får en bronzeplade til opsætning på bygningen

Det blev Kløvertårnet og Kabeldepotet, som blev hædret med årets bygningspræmiering mandag formiddag på Slagelse Bibliotek, hvor årets prisoverrækkelse var henlagt til som led i fejringen af Arkitekturens Dag.

For første gang er bygningspræmieringen i år delt i to priser, så der både uddeles en pris til årets nybyggeri, Nybyggerprisen, og en til årets bedste renovering, Renoveringsprisen.

Der var fem nominerede byggerier til Nybyggerprisen, heriblandt Kløvertårnet i Slagelse, som blev hædret med prisen. Til Renoveringsprisen var der syv nominerede bygninger, og her var det renoveringen af Kabeldepotet i Korsør, som blev præmieret.

Nybyggerprisen bliver sponseret af landinspektørfirmaet Skel.dk, mens tømrerfirmaet JOSK sponserer Renoveringsprisen.

Udover hædrende omtale vinder begge bygherre en check på 5.000 kroner samt en bronzeplade til opsætning på bygningen. Derudover får bygherre og arkitekt begge et diplom.

Nybyggerprisen går til Kløvertårnet – Jernbanegade 30 i Slagelse

Foto: Slagelse Kommune

Bygherre: Slagelse Boligselskab
Arkitekt: ERIK arkitekter

Dommerkomiteen skriver om vinderen af Nybyggerprisen:

På hjørnet mellem Jernbanegade og Østerbro er bygget et nyt hus, der rejser sig i højden. Med sine otte etager er den nye bygning blevet et markant punkt i byen. Der er tale om en bygning, der er skulpturelt formet og fremtræder med forskellige udtryk afhængig af, hvorfra man ser den.

Når man bevæger sig i området, oplever man, at Slagelse har fået et nyt og markant pejlemærke. Med sin trekantede grundplan tilpasser bygningen sig fint den eksisterende bystruktur og virker som en naturlig del af stedet.

Bygningen kommer til at huse Slagelse boligforening og en række boliger tiltænkt kommende studerende.

De kommende brugere vil få deres daglige gang i et hus, der på klassisk vis har en særlig detaljering i stueplan med fine relationer til de omkringliggende arealer. Opadtil rejser bygningen sig med en karakterfuld facade der øverst afsluttes med en formmæssig bearbejdning af bygningskroppen. De øverste etage trækker sig tilbage i forskellige niveauer og giver bygningen sin helt egen karakter og skaber samtidig plads til attraktive terrasser og særlige blik mod omgivelserne.

Den nye bygning på Jernbanegade 30 tildeles en bygningspræmiering for, på en vellykket måde at skabe et pejlemærke for det fremtidige Slagelse og for at skabe en bygning, der er fint formgivet i forhold til sin helt særlige placering i byen.

Renoveringsprisen går til Kabeldepotet – Søbatteriet 17 i Korsør

Foto: Slagelse Kommune

Bygherre: Slagelse Kommune
Arkitekt: Skælskør Arkitekterne v/Martin Freeman

Dommerkomiteen skriver om vinderen af Renoveringsprisen:

Ved havnen i Korsør ligger Kabeldepotet, som en del af det historiske miljø omkring Korsør fæstning. Bygningen er fra cirka 1907 og har tidligere været lager for Post og Telegrafvæsenets søkabler. Den er netop blevet renoveret og transformeret til i dag at huse cirka 40 lokale kunstnere.

Bygningen er i sig selv interessant, ved at den som en profan bygning, indgår i det smukke Fæstningsområde og velbevarede havnemiljø. Her står den både lavmælt og markant med dens gule porte midt iblandt fæstningens voldanlæg og fiskernes reparation af garn.

Bygningen er renoveret med øje for dens arkitektoniske kvaliteter, det store åbne rum med højt til loftet. Her er åbent til kip og intet skjules. Bygningens råhed i konstruktion, funktion og rum går op i en højere enhed. Mange rigtige valg er taget ved den aktuelle renovering, blandt andet at den byggetekniske kontekst ikke forandres og således fremstår bygningens ydervægge stadig som en enkle træbeklædning uden isolering.

Kunstnerværkstederne er etableret i en stor isoleret glasboks i rummets midte. Her kan man arbejde som kunstner og kunsthåndværker med moderne ovne og øvrigt udstyr. Og herfra trækkes udluftning og andet teknisk udstyr fint ud over tag, uden at forstyrre det samlede arkitektoniske udtryk.

Et ønske for fremtiden, kunne være at bygningen også renoveres udvendigt, således at træbeklædningen males og især taget reetableres til dets oprindelige materiale. Dette vil yde respekt til Kabeldepotets arkitektoniske kvaliteter i byrummet og gøre det til en endnu stærkere arkitektonisk markør i havnerummet.

Kabeldepotet i Korsør tildeles Slagelse kommunes bygningspræmiering for på den indlevede og respektfulde renovering og transformation af den historiske smukke bygning. Og med denne transformation på en forbilledlig vis, skaber et nyt miljø for kunst og kultur i en ellers udtjent bygning.

Læs også: 12 nominerede til årets bygningspræmiering.

Billeder af prisvinderne. (Foto: Slagelse Kommune).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.