Antenneselskab undersøger de fremtidige muligheder

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Korsør Antenneselskab har været afhængig af en stor frivillig indsats, men det øgede behov for en stærkere professionalisme får bestyrelse til udvekslet erfaringer med andre antenneforeninger.

Bestyrelsen for Korsør Antenneselskab vil trække på erfaringer fra selskaber og foreninger i andre dele af landet for at pejle sig ind på fremtidens muligheder for tv, internet og mobiltelefoni.

»Vi har et ansvar over for vore 6.000 tilknyttede husstande, så vi som bestyrelse har gode og langsigtede løsninger,« siger bestyrelsesformand Mike Axdal fra Korsør Antenneselskab i en pressemeddelelse.

Søger erfaringer fra antenneforeninger i landet

Siden det tidlige forår har en styregruppe under bestyrelsen for Korsør Antenneselskab haft til opgave at undersøge KAS’ fremtidige, forretningsmæssige muligheder.

På selskabets seneste bestyrelsesmøde fremlagde gruppen et oplæg til at gøre bestyrelsesarbejdet mere professionelt. Det har den samlede bestyrelse vedtaget, og nu tages næste skridt ifølge bestyrelsesformand Mike Axdal.

»Før vi vurderer den fremtidige kurs og de investeringer, der vil være konsekvensen af det, vil vi undersøge, hvor langt andre af de mere end 200 antenneselskaber og -foreningers bestyrelser er i deres planlægning. Det betyder, at vi i en kommende tid besøger søsterselskaber og indhenter erfaringer fra andre steder på Sjælland, Fyn og i Jylland,« siger bestyrelsesformanden og fortsætter:

»Hvad der er rigtigt for andre, er ikke nødvendigvis det rigtige for os -og omvendt. Men ved at den samlede bestyrelse tager en pejling af udviklingen og har ide om de forskellige muligheder med blandt andet streaming af TV, bredbånd og måske nye former for mobiltelefoni er vi bedre rustet til at træffe de beslutninger, der skal til for at beslutte de langsigtede løsninger.«

Korsør Antenneselskab har allerede holdt møder, hvor bestyrelsen har udvekslet erfaringer, med bestyrelserne for Dyrup Sanderum Antenneforening på Fyn og Kalundborg Antennelaug.

Ser et behov for en stærkt øget professionalisme

Korsør Antenneselskab blev stiftet i november 1983 ved en sammenlægning af forskellige boligforeningers egne aktiviteter på området.

I en del år har selskabet været afhængig af en stor frivillig indsats, men med den tiltagende professionalisering af hele området er der behov for en stærkt øget professionalisme.

»Det er baggrunden for, at vi har arbejdet på at opprioritere bestyrelsen og dens strategiske arbejde, så vi kan arbejde med en horisont på op mod 10 år, så vi på den måde bedre kan dække fremtidens behov hos vores medlemmer, der jo både er vores ejere og kunder,« siger Mike Axdal.

Det er således et enigt formandskab, hvor næstformand Ebbe Jens Ahlgren indgår, og den øvrige bestyrelse med René Andersen, Tony Olsen, Asbjørn Kristensen, Palle Hinrichsen og Jim Olsen, der står bag initiativet.

Brikkerne i det fremtidige puslespil skal samles

»På tre møder i styregruppen har vi defineret de fremtidige markedsmuligheder og sammensætning af den stærkest mulige bestyrelse. Begge dele arbejder vi nu videre med, og det vigtigste er naturligvis, at vi kommer helt tæt på kundernes behov,« siger Mike Axdal.

Han fremhæver i den forbindelse, at selskabets sekretariat er blevet styrket, og at både administration og service er blevet digitaliseret og koordineret med leverandørerne. Samtidig er kabelnettet opgraderet i hele byen og kvalitetssikret til nye hastigheder.

Læs også: Korsør Antenneselskab moderniserer sine kontorer.

»Når vi har sluttet mødeaktiviteterne med søsterselskabernes bestyrelser, vil vi i vores bestyrelse samle brikkerne til det puslespil, der skal give et billede af Korsør Antenneselskab i fremtiden,« slutter Mike Axdal.

Øverst: Bestyrelsesformand Mike Axdal sammen med lederen af medlemsservice Suzanne Falk og administrationschef Jette Dybdal. (Foto: Korsør Antenneselskab). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.