Manglende stedfortræder i byråd gav 15-15

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Uenighed i byrådet i Slagelse medførte, at en stedfortræder fra Socialdemokratiet ikke kunne deltage i byrådsmødet. Dermed opstod der stemmelighed. Det førte til, at to forslag fra flertalsgruppen bortfaldt.

Byrådet i Slagelse Kommune brugte over 30 minutter på at godkende dagsordenen på byrådsmødet i går. Der opstod en uenighed om en stedfortræder fra Socialdemokratiet.

Mindretalsgruppen (V, DF og RV) truede med, at de ikke ville godkende dagsordenen. Det endte med, at stedfortræderen ikke måtte deltage, og dermed blev der stemmelighed under to lukkede punkter.

Da mindretalsgruppen, også kaldte blå blok, (V, DF og RV) mødte op til byrådsmødet gik det op for dem, at Steen Olsen fra Socialdemokratiet og Villum Christensen fra Liberal Alliance havde meldt afbud til byrådsmødet, og at borgmester John Dyrby Paulsen (S) havde indkaldt stedfortrædere.

Det fik gruppeformand Knud Vincents (V) til at gøre opmærksom på, at der ikke var tale om lovligt forfald for Steen Olsens vedkommende. Han var nemlig på ferie. Knud Vincents henviste til en lignende situation tidligere på året, hvor en stedfortræder for Stén Knuth (V) var blevet delvist afvist.

Villum Christensen havde derimod lovligt forfald, da han skulle varetage et andet offentligt erhverv. Derfor var der ingen indsigelser imod, at Mick Keller (LA) skulle være hans stedfortræder.

Ferie kan ikke være årsag til lovligt forfald (?)

Henrik Brodersen (DF) fastholdt, at blå blok ikke kunne godkende dagsordenen, hvis der kom en afløser ind for den ferierende Steen Olsen (S). Det ville i så fald betyde, at byrådsmødet skulle udsættes.

Christopher Trung Paulsen (V) henviste til kommunestyrelsesloven § 15 stk. 2, hvor der står, at lovligt forfald kan være på grund af “helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende”. Der står ikke noget om ferie.

»Det er lidt noget rod, at der er den tvivl om hvordan lovgivningen skal forstås. Derfor brugte jeg lovens § 8 stk. 6, til at forlange forvaltningens bistand i at få forklaret hvad baggrunden for forskelsbehandlingen var, og hvordan denne forskelsbehandling mellem hvad der var lovligt og ulovligt forfald kunne gå til, samt hvordan det havde hjemmel i lovgivningen. Jeg henviste også til den gældende lovgivnings § 15 stk. 2 og stk. 4,« skriver Christopher Trung i dag.

Kommunestyrelsesloven kan læses på: retsinformation.dk

Det fremgår af referatet, at “Villum Christensen havde meldt afbud – Mick Keller var indkaldt som suppleant og blev godkendt. Notat vedrørende fortolkning af Styrelsesvedtægtens § 30 vedrørende fravær udarbejdes.”

Det førte til, at mindretalsgruppen havde 15 stemmer og flertalsgruppen 15 stemmer, og det fik betydning for to lukkede punkter.

Punkt 22: Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (lukket punkt)

Borgmester John Dyrby (S) fremsatte følgende ændringsforslag under det lukkede punkt 22 om kommunale arbejdspladser i Korsør:

“Sagen udsættes til der foreligger udkast til lejeaftale. Lejeaftalen kan ikke indeholde initialomkostninger i forbindelse med indretning af lejemålet for Slagelse Kommune. Det undersøges, hvad der kan stilles af konkrete forslag vedrørende biblioteket, herunder samlokalisering med Kulturhuset samt muligheden for at bibeholde biblioteket og finde lejede lokaler til medarbejderne fra rådhuset.”

Forslaget bortfaldt, fordi 15 stemte for og 15 stemte imod.

Punkt 24: Finansiering af nyt omsorgssystem (lukket punkt)

Økonomiudvalgets indstilling under det lukkede punkt om finansiering af nyt omsorgssystem bortfaldt, fordi 15 stemte for og 15 stemte imod.

V, DF og RV stemte imod, idet de opretholdt bemærkningerne fra fagudvalget fra den 7. juni 2018:

“(V) og (O) (DF, red.) stemmer imod, idet udvalgets beslutning i marts ønskes fastholdt med finansiering af omsorgssystemet ved et anlægsønske ved budgetprocessen. (O) ønsker en uddybelse af konsekvenserne af anvendelsen af driftsmidlerne. Derudover en tydeliggørelse af, hvilke muligheder, der er i nye omsorgssystem for at give vikarer log-on.”

Borgmester John Dyrby (S) bemærkede dertil, at forvaltningen har oplyst, at en sådan anskaffelse ikke kan ske via anlægsfinansiering.


Foto: Slagelse Media

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.