Nu må du vælge døden fremfor behandling

(Artiklen er udgivet for omkring 7 år siden). 

Artiklen er opdateret for 7 år siden.

Folketinget har førstebehandlet et lovforslag om, at patienter må fravælge behandling og livsforlængende behandling, selvom det medfører, at patienten afgår ved døden.

Der er tale om en forenkling af reglerne om patienters selvbestemmelsesret, således patienten uanset diagnose og helbredstilstand kan afvise en behandling og kan afbryde en igangværende behandling, selvom det medfører døden.

En patient vil for eksempel kunne forlange, at der slukkes for en respirator, og sundhedspersonalet vil ikke skulle frygte for at blive anklaget for drab.

Samtidig er der tale om, at livstestamenteordningen ændres til en behandlingstestamenteordning, således både raske og syge borgere får større selvbestemmelse, hvis de kommer i en tilstand, hvor de ikke længere kan varetage egne interesser.

Behandlingstestamentet vil forholde sig til tre specifikke situationer:

  • Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående.
  • Hvis patienten er så svært invalideret, at personen ikke kan klare sig selv fysisk og mentalt.
  • Hvis patienten kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser bliver forbundet med alvorlige og stærke smerter.

Behandlingstestamentet giver også mulighed for at give ens pårørende det sidste ord i forhold til beslutningen om fravalg af behandling. De pårørende får kun det sidste ord, hvis det er skrevet i behandlingstestamentet.

”Vi er vant til at bestemme alt i vores liv selv, men når vi nærmer os den sidste tid, så er det i øjeblikket i vidt omfang lægefaglige valg, der sættes højere end vores egen selvbestemmelse. Det ændrer vi på nu og skruer op for patienternes selvbestemmelse og retten til en værdig død,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Det førstebehandlede lovforslag er vedtaget og sendt til Sundheds- og Ældreudvalget. Loven om at afvise eller afbryde behandling træder i kraft den 1. juli 2018. Og loven om behandlingstestamente træder i kraft den 1. september 2019.

Foto (arkiv): Mark Wagner / Freeimages

 

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.