Kontingentstøtte giver 2-årige et aktivt fritidsliv

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Retningslinjerne for kontingentordningen HEL Fritid i Slagelse Kommune er ændret, så børn fra 2-årsalderen kan få kontingentstøtte.

Retningslinjerne for HEL Fritid er netop ændret, så fremover kan børn allerede fra 2-årsalderen få kontingentstøtte. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Vigtigt med en tidligere forebyggende indsats

De gode vaner starter tidligt i livet. Derfor er det vigtigt, at børn tidligt introduceres til at få et aktivt fritidsliv.

Nogen har brug for en ekstra hjælpende hånd ind i fritidslivet, og det hjælper indsatsen HEL Fritid med blandt andet gennem kontingentstøtte. Retningslinjerne for HEL Fritid er netop ændret, så børn allerede fra 2-årsalderen kan få kontingentstøtte fremover.

Den tidlige forebyggende indsats er rigtig vigtig. Den nyeste måling fra 2020 viser nemlig, at 17 procent af de 3-årige i Slagelse Kommune er kategoriseret som overvægtige.

Fritidslivet er med til at forebygge sunde vaner

Siden 2012 har Slagelse Kommune haft kontingentordningen HEL Fritid, som hjælper børn og unge med at få et aktivt fritidsliv. Gennem et aktivt fritidsliv kan børn og unge få motion og opnå en sundere tilværelse samt få styrket deres sociale kompetencer samt relationer til andre børn og voksne.

Indtil nu har ordningen været fra 6 år og opefter, men Kultur- og Fritidsudvalget har netop besluttet at ændre retningslinjerne, så børn allerede fra 2-årsalderen kan få hjælp til at få et aktivt fritidsliv.
Introduceres så tidligt som muligt

»Fritidslivet spiller en vigtige rolle i forhold til at sikre sunde vaner tidligt og dermed forebygge overvægt. Derfor har vi valgt at sænke tilskudsalderen til 2-årsalderen, så børn så tidligt som muligt kan blive del af fritidslivet,« siger næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley (S) og fortsætter:

»Kontingenterne vil ofte være aktiviteter, hvor forældrene også er med på holdet for eksempel mor/barn-gymnastik eller svømning. På den måde får vi givet både forældre og barn et indblik i fritidslivet og begge mærker glæden ved at være på et hold, og dermed kan vi forhåbentlig også bedre fastholde børnene i fritidslivet.«

Bevægelse er allerede i fokus i dagtilbud og skoler

Ændringen af alderen for kontingentstøtte ligger i god tråd med kommunens øvrige indsatser, som skal sikre bevægelse så tidligt som muligt allerede i både daginstitutioner og skoler.

»Vi håber, at vi ved at sænke tilskudsalderen kan nå endnu flere børn så tidligt som muligt. Vi har allerede fokus på bevægelsesindsatser hos de helt små børn gennem blandt andet partnerskabsaftaler mellem foreningslivet og dagtilbud og skoler. Idrætspartnerskaberne er med til at bringe endnu mere leg, bevægelse og idræt ind børnenes hverdag,« siger Troels Brandt (RV), der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, og fortsætter:

»Glæden ved at være aktiv vil vi gerne have fortsætter også, når barnets dag i børnehave eller skole slutter, og her kan HEL Fritid være med til at hjælpe barnet ind i foreningslivet. Så nu skal vi bare have åbnet samfundet op igen, så foreningslivet kan komme i gang igen.«

Ud over at sænke tilskudsalderen har Kultur- og Fritidsudvalget også valgt at ændre i retningslinjerne så der fremover gives støtte sæsonvis samt mulighed for gentagende kontingentstøtte til enkelte forløb, hvor det vurderes at være nødvendigt.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Luvmybry / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.