Mestringshus skal hjælpe unge ind i voksenlivet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Et mestringshus i Nordbyen skal i første omgang hjælpe omkring 40 udfordrede borgere i aldersgruppen 16-20 år videre ind i et selvstændigt i voksenliv.

I april åbner Slagelse Kommune et nyt Mestringshus, som skal hjælpe unge med forskellige sociale, fysiske eller psykiske udfordringer godt ind i voksenlivet.

De unge og deres familier skal med på råd, så hjælpen tager udgangspunkt i, hvad de unge selv har behov for. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Flere unge bevæger sig på kanten af samfundet

»Vi har nogle unge, som har brug for en hjælpende hånd til at komme godt ind i voksenlivet. Det skal vi hjælpe dem med, og vi skal prøve nye løsninger, fordi vi kan se, at der desværre kommer flere unge, der bevæger sig på kanten af samfundet. Derfor har vi politisk været enige om at vi skal bakke op om det her gode initiativ, som nu er klar til start,« siger Steen Olsen (S), der er udvalgsformand for Udvalget for Specialiserede borgerindsatser.

»Vi er alle forskellige, og derfor skal Mestringshuset tage udgangspunkt i at lytte, så det er de unges stemmer og ønsker, der bliver pejlemærker for hjælpen. Mestringshuset bliver et sted som kan rumme de unges forskellighed, så de kan komme godt ind i voksenlivet,« tilføjer Palle Kristiansen (DF), der også er medlem af Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Tilbuddet er i første omgang for cirka 40 borgere i aldersgruppen 16-20 år, som typisk har flere udfordringer, men hvor en målrettet indsats kan bringe dem til at stå selvstændigt i voksenlivet.

Det er for eksempel unge, der har været anbragt, eller er i risiko for at blive anbragt, eller er på vej til at få behov for hjælp på handicap-psykiatriområdet. Aldersgruppen kan udvides efter et år med de 21-25-årige.

De unge får et tilbud, der består af flere dele:

  • Lærings- og mestringsforløb til de unge med fokus på at opnå større selvstændighed i forhold til eget liv, håb og drømme- herunder fokus på at skabe sunde og bæredygtige netværk og fællesskaber med andre unge.
  • Individuelle samtaleforløb med fokus på at skabe overblik og samtidig styrke og give plads til udvikling og forandringer i den unges liv.
  • Hjælp til at skabe sammenhæng mellem forskellige tilbud og institutioner, som de unge møder – kommunale/regionale/frivillige.
  • Hjælp til brobygning i forhold til bolig, uddannelse og job.

»Vi skal tage hånd om de unge på kanten af samfundet, så vi ikke placerer dem på passiv forsørgelse resten af livet. Vi har alle ønsker og drømme, men vi har ikke alle fået lige gode kort på hånden til at udleve drømmene. Her skylder vi vores unge, at vi hjælper dem, som har brug for det, så de også føler sig som en aktiv del af samfundet,« forklarer siger Jørn-Ole Didriksen (V), der ligeledes er medlem af Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Beslutningen om at etablere et Mestringshus var en del af byrådets budgetaftale for 2021-2024, og den fysiske placering af huset bliver på Æblehaven 5 i Slagelse Nordby.

Øverst: Genrefoto. (Foto: truthseeker08 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.